Näin luot ohjelmoijan työhön huippuluokan CV:n, jota rekrytoijat rakastavat

Kaikenlaisille ohjelmoijille on maailmanlaajuisesti valtavasti kysyntää. Mutta jos ohjelmistokehittäjän ansioluettelosi ei erotu joukosta, se jää huomaamatta.

Toisaalta ohjelmoijat, joiden CV on erinomainen, saavat käytännössä valita haluamansa työpaikan lukuisien paikkojen joukosta.

Jos olet valinnut uran ohjelmistokehittäjänä, olet tehnyt erinomaisen valinnan.

Yhdysvaltojen työvoimatilastotoimiston (US Bureau of Labor Statistics) mukaan ohjelmoijien kysyntä kasvaa 22 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kasvutahti on huomattavasti nopeampi kuin useimmissa muissa työpaikoissa. Tämä toki on loistava uutinen, mutta ohjelmoijan CV:n tulee myös olla poikkeuksellisen laadukas. Ensinnäkin siksi, että se erottuu joukosta, mutta toisaalta myös siksi, että voit esitellä taitosi ja tietosi ammattimaisesti.

Onneksi me olemme apunasi!

Tässä artikkelissa näytämme sinulle, miten voit parhaiten korostaa taitojasi. Olemme myös lisänneet artikkeliin esimerkin ohjelmoijan CV:stä, jotta näet, miten homma toimii.

Esimerkki ohjelmoijan CV:stä


ohjelmoijan CV

Lataa tämä esimerkki ohjelmoijan CV:stä PDF-tiedostona

Tästä ohjelmoijan CV:stä näet, miten Sanna aloittaa kertomalla työkokemuksistaan yhteenvedossa. Hän kertoo myös, että hänellä on ylempi korkeakoulututkinto. Lukija tietää välittömästi, että Sanna on pätevä ja kokenut. Hän kertoo hakevansa korkeampaa roolia ja hänellä on pätevyyttä, joka osoittaa sopivuuden kyseiseen rooliin. Sannan CV:ssä on vakaa työhistoria, joka kertoo, että hän etsii pitkäaikaista työpaikkaa. Hän on valinnut selkeän Cambridge-mallin, jolla erotut joukosta joko kuvan kanssa tai ilman.

Luo ammattimainen CV nyt

Erinomaisen ohjelmoijan CV:n luominen vaatii tarkkaa suunnittelua, joten varaa sille häiriötöntä aikaa. Lähesty sitä projektina, jossa haluat saada taitosi paperille niin tarkasti kuin mahdollista. Tavoitteena on saada lukijalle tiedoksi nopealla vilkaisulla, mitä tarjottavaa sinulla on.

Jokaisen hyvin räätälöidyn ohjelmistokehittäjän CV:n taustalla on CV-pohja – kattava asiakirja, joka sisältää tiedot koulutuksestasi, taidoistasi ja työhistoriastasi.

Asiakirjan tulee:

 • Edetä selkeästi, olla looginen ja lukijaystävällinen
 • Sisältää positiivista kieltä ja voimakkaita verbejä
 • Olla kirjoitettu mustalla fontilla valkoiselle taustalle
 • Sisältää paljon valkoista tilaa kullakin sivulla
 • Olla virheetön – ei kirjoitusvirheitä tai huonoa formatointia
 • Olla hyvin rakennettu, selkeä, organisoitu ja ammattimainen
 • Alkaa viimeisimmästä työpaikasta ja päättyä ensimmäiseen työpaikkaan
 • Listata koulutustiedot ja pätevyydet samalla tavalla
 • Korostaa kovia tai teknisiä taitoja selkeästi
 • Sisällyttää pehmeät taidot erikseen
 • Sisältää tarkat tiedot kustakin työpaikasta

Käytä aikaa ja varmista, että mikään ei jää puuttumaan, sillä tämä CV muodostaa pohjan kaikille tuleville työhakemuksille. Se voi olla niin pitkä kuin tarvitsee, joten ole tarkka.

Kerro jokainen titteli, kaikki vastuualueet ja kaikki saavutukset kussakin roolissa. Tämä vie tietenkin aikaa, mutta se on välttämätöntä onnistumisen takaamiseksi.

Kun kirjoitat CV-pohjaasi, ota kopiot kaikista oleellisista pätevyyksistä, palkinnoista, suosituskirjeistä ja muusta tärkeästä tiedosta. Tallenna ne turvalliseen tiedostoon ohjelmistokehittäjän CV-pohjasi kanssa ja säilytä ne paikassa, josta pääset niihin nopeasti käsiksi.

Oikolue ja muokkaa CV-pohjasi huolellisesti, jotta se on virheetön. Jos mahdollista, pyydä toista henkilöä tarkistamaan se myös virheiden varalta. Ethän halua, että lukija menettää kiinnostuksensa kielioppivirheiden vuoksi.

Kerro ohjelmointitaidoistasi

Ohjelmoinnin ydintaidot vaihtelevat huomattavasti työpaikkakohtaisesti. Siksi kovat ja pehmeät taidot kannattaa erotella ohjelmoijan CV:ssä.

Vaikka kaikki ohjelmoijat luovat, toteuttavat ja ylläpitävät ohjelmistoja ja tietokantoja, roolit ja alakohtaiset yksityiskohdat vaihtelevat. Tässä on 9 yleisintä ohjelmistokehittämisen tyyppiä työmarkkinoilla:

 1. Kielen/ohjelmointikielen kehittäjät
 2. Sulautettujen ohjelmistojen kehittäjät
 3. Käyttöjärjestelmien kehittäjät
 4. Datatutkijat
 5. Videopelikehittäjät
 6. DevOps-kehittäjät
 7. Työpöytäsovelluskehittäjät
 8. Mobiilisovelluskehittäjät
 9. Verkko-ohjelmoijat
  Front-end-ohjelmoijat
  Back-end-ohjelmoijat

Koska kaikki ohjelmointityöt vaativat tiettyjä teknisiä taitoja, kasaa tarkka taulukko kaikista kovista taidoistasi. Koosta sitten tiedot helposti luettavaan muotoon, jolla taitosi pystytään arvioimaan aloittelijasta asiantuntijatasolle.

Kirjoita kovat taidot CV:n etusivulle ennen työkokemusta ja koulutustietoja.

Näin lukija näkee heti, onko sinulla riittävä tekninen pätevyys. Jos hän pitää lukemastaan, hän siirtyy työkokemukseesi, koulutustietoihisi ja pehmeisiin taitoihin.

Kun järjestelet CV:si näin, rekrytoijat huomaavat hakemaasi työpaikkaan sopivat taitosi helposti.

Kun tämä osio on valmis, voit jatkaa muihin taitoihin.

Vältä asioiden pois jättämistä, kun teet CV:tä ohjelmoijan työhön. Luettele kaikki taidot, kovat ja pehmeät, vaikka olisit vain osannut ne hetken aikaa tai vaihtanut alaa. Pehmeät taidot eivät välttämättä ole selkeitä, koska käytät niitä päivittäin.

Mieti siis hetki jokaista työpaikkaasi ja selvitä, mitä teit ja mitä taitoja tarvitsit suorittaaksesi työn parhaalla mahdollisella tavalla.

Tässä on joitakin tavallisia teknisiä tai kovia taitoja, joita ohjelmoijalla voi olla – niitä on tosin paljon lisää:

 • Algoritmit ja datarakenteet
 • Testauksen perusteet
 • Alustariippumattomat ohjelmistot
 • Tietokantahallinta
 • Salaustekniikka
 • Ohjelmointiympäristö (IDE)
 • Verkkotyöskentelyn perusteet
 • Käyttöjärjestelmät
 • Ohjelmointi-, komentosarja- ja merkintäkielet
 • Ohjelmistokehityksen elinkaari (SDLC)
 • Ohjelmistojen vianetsintä
 • Versionhallinta
 • Tekstinmuokkaus
 • Käyttöliittymät

Tässä on joitakin ohjelmoijana tarvittavia pehmeitä taitoja:

 • Analyyttiset taidot: tiedon ymmärtäminen, erittely ja analysointi
 • Tarkkuus: kyky keskittyä monimutkaisen tiedon yksityiskohtiin
 • Ongelmanratkaisu: ongelmien ratkaiseminen riskien ja tappioiden minimoimiseksi
 • Pitkäjänteisyys: kyky pysyä tuloskeskeisenä takaiskuista huolimatta
 • Ajanhallinta: ennalta sovituissa aikatauluissa pysyminen
 • Järjestelmällisyys: asioiden priorisointi tärkeyden mukaan
 • Tehokas kuunteleminen: kyky kuunnella ymmärtääkseen ja kertoa puhujalle hänen tulleen kuulluksi
 • Kyky käsitellä kritiikkiä: kritiikin hyväksyminen ottamatta sitä henkilökohtaisesti
 • Suostuttelu: ratkaisujen tarjoaminen ongelmiin voittamalla asiakkaan/johdon luottamus
 • Selkeä kommunikointi: tietojen välittäminen suoralla ja ymmärrettävällä tavalla
 • Tiimityöskentely: kyky jakaa ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa onnistuneen tuloksen aikaansaamiseksi
 • Vastuun ottaminen: ongelmien ratkeamisen varmistaminen riippumatta ongelman aiheuttajasta
 • Lahjomattomuus: rehellisyyden ja hienovaraisuuden varmistaminen kaikissa työasioissa

Luo ammattimainen CV nyt

Henkilökohtainen esittely vai profiiliteksti

Et tarvitse esittelyä ohjelmointityön ansioluetteloon. Sinun tarvitsee kuitenkin kirjoittaa profiiliteksti jokaisen räätälöidyn CV:n alkuun.

Voit kirjoittaa yhden yhteenvetopohjan ja muokata sitä hakemuksen mukaan. Kannattaa kuitenkin kirjoittaa se kokonaan uudelleen, jos hakemusten välillä on pidempi aika.

Tässä on eri taitoisten ja pätevyystasoisten henkilöiden esimerkkejä profiiliteksteistä. Lihavoitu teksti osoittaa olennaiset tiedot ja kertoo lukijalle heti tärkeimmät tiedot ennen kuin hän lukee loput CV:stä.

Ohjelmoijan profiilitekstiesimerkki – asiantuntija

”Kokenut ja omistautunut ohjelmoija seitsemän vuoden kokemuksella ohjelmistokehitysympäristössä. Minulla on tietojenkäsittelytieteen ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Haluan lisätä pätevyyttäni ja taitojani pysyäkseni ammattini huipputasolla. Tällä hetkellä keskityn johtajuustaitojeni kehittämiseen. Tekninen tietämykseni kattaa koko ohjelmistokehityksen elinkaaren. Olen pätevä monenlaisissa sulautetuissa järjestelmissä, ohjelmointikielissä ja alustoissa. Seuraava ihannetyöpaikkani olisi tiiminvetäjänä tai keskitason johdossa.

Ohjelmoijan profiilitekstiesimerkki – kokenut

”Innokas ohjelmoija 5 vuoden kokemuksella ohjelmistokehityksessä. Osallistun kaikkiin ohjelmistokehityksen vaiheisiin. Minulla on tietojenkäsittelytieteen alempi ammattikorkeakoulututkinto ja aion suorittaa ylemmän tutkinnon ensi vuonna. Osaan käyttää erilaisia sulautettuja järjestelmiä, ohjelmointikieliä ja alustoja. Haluan saada pitkäaikaisen työpaikan skaalautuvassa ohjelmistokehityksen startup-yrityksessä.

Ohjelmoijan profiilitekstiesimerkki 3 – kokematon

Innokas vastavalmistunut ohjelmoija, jolla on halu saada käytännön kokemusta ohjelmistokehitysympäristössä. Olen juuri suorittanut tietojenkäsittelytieteen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Vaikka minulla ei olekaan työkokemusta, minulla on työhön pätevyys ja odotan innolla pääseväni aloittamaan urani asiantuntijatiimissä. Tavoitteeni on oppia muilta ja kasvaa, kunnes pystyn tuomaan yritykseen lisäarvoa.

Mitä eroa profiilitekstillä ja henkilökohtaisella esittelyllä on?

Profiiliteksti on lyhyt teksti, joka on CV:n alussa. Henkilökohtainen esittely taas on pidempi, erillinen teksti.

Profiiliteksti on yleensä alle 100 sanaa – esittelyn pituus vaihtelee 500–1000 sanan välillä.

Esimerkiksi näin: profiiliteksti on lyhyt ja tarkka myyntipuhe, jolla saat lukijan huomion.  Esittely taas on yksityiskohtainen teksti, jonka tarkoituksena on täydentää hakemuskirjettäsi ja vakuuttaa lukija siitä, että olet paras hakija.

Käytännössä ne ovat molemmat siis hissipuheita, joilla ohjelmoijan ansioluettelosi herättää lukijansa huomion.

Profiilitekstiä voidaan kutsua myös yleiskatsaukseksi, työyhteenvedoksi tai taitojen ja pätevyyksien yhteenvedoksi.

Mitä minun pitäisi käyttää?

Henkilökohtaisesta esittelystä on hyötyä asiantuntijan, esihenkilön tai johtajan työtä hakiessa. Sitä voidaan käyttää myös koulutusohjelmiin tai työharjoitteluihin hakiessa.

Toisaalta jokainen CV hyötyy lyhyestä profiilitekstistä, koska sen avulla lukija näkee nopeasti, kuka olet, ennen CV:si lukemista.

Siksi on tärkeää käyttää aikaa molempien kirjoittamiseen ja kirjoittaa ne juuri hakemasi työpaikan mukaan. Se on ainoa mahdollisuutesi erottua muiden ansioluetteloiden joukosta, sillä kaikilla hakijoilla on vastaavat pätevyydet ja työkokemus.

Käytä se siis täysin eduksesi!

Kirjoita optimistinen, rehellinen ja informatiivinen profiiliteksti tai esittely. Myy itsesi hyvin – se on avain haastatteluun pääsemiseen.

Mitä minun pitäisi sanoa?

Vaikka profiiliteksti onkin lyhyt, sen täytyy sisältää lukijalle oleellista tietoa.

Kun käyt läpi työpaikkailmoitusta ja työkokemustasi, tunnista erilaisia kovia ja pehmeitä taitoja, kokemusvuosia ja avainsanoja. Pyri vastaamaan näillä työnantajan vaatimuksiin mahdollisimman hyvin.

Pidä nämä mielessäsi:

 • Työnimikkeesi
 • Korosta tietämystäsi
 • Ilmoita kokemusvuodet
 • Kerro tärkeimmät pehmeät ja kovat taidot
 • Vastaa niillä työnantajan vaatimuksiin

Esittelyn täytyy sisältää samat tiedot kuin profiilitekstinkin, mutta se antaa laajemmin tietoa taidoistasi ja kokemuksestasi. Sen avulla voit myös kertoa tärkeitä tietoja siitä, miksi lähdit tietylle uralle, miksi pyrit jollekin alalle tai miksi haluat vaihtaa alaa.

Käytä aikaa sen varmistamiseen, että esittelysi vastaa työnantajan vaatimuksia mahdollisimman hyvin.

Mitä tietoja päätätkään säilyttää, pidä molempien tekstien sävy ystävällisenä, keskustelullisena ja positiivisena – se on mahdollisten työnantajien ensivaikutelma sinusta.

Miten CV-pohjaa kannattaa käyttää

Kun CV-pohjasi on valmis, voit hakea työpaikkoja nopeasti ja varmistaa, että tärkeitä tietoja ei jää puuttumaan.

Kun näet työpaikan, jota haluat hakea, lue ilmoitus huolellisesti ja kiinnitä huomiota tärkeimpiin vaatimuksiin. Työnantajat käyttävät usein avainsanoja työpaikkailmoituksessa, joilla he karsivat hakemuksia.

Karsinta on tapa suodattaa sopivat hakijat muiden hakijoiden joukosta avainsanoja ja pisteitä käyttämällä. Jos ansioluettelosi päätyy ”muiden hakijoiden” joukkoon, et kuule yrityksestä muuta kuin mahdollisen valittelun siitä, ettei sinua tällä kertaa valittu.

Paras tapa tunnistaa avainsanoja työpaikkailmoituksessa on lukea työpaikan vastuualueista suoraan sopivia sanoja. Etsi työn kuvauksesta samankaltaisia sanoja, kuten ohjelmoija, koodi, tietokanta, suunnitteluperiaatteet, ratkaisusuunnittelu, testausmenetelmät jne.

Pidä mielessäsi, että yrityksillä voi olla eri nimikkeitä ohjelmoijille. Eli kiinnitä huomiota myös nimikkeisiin ohjelmistoinsinööri ja kehittäjä.

Seuraavaksi sinun tarvitsee tiivistää CV-pohjasi tyylikkääksi ohjelmoijan ansioluetteloksi, joka pääsee karsinnasta läpi ja herättää heti lukijan huomion.

Tämä onnistuu ottamalla oleelliset ja tärkeät tiedot CV-pohjasta ja siirtämällä ne ohjelmoijan ansioluetteloosi, jossa taidot on räätälöity tietyn työpaikan mukaan.

On äärimmäisen tärkeää tietää, että rekrytoijat ja työnantajat käyttävät vain sekunteja kunkin hakemuksen lukemiseen ennen siirtymistä eteenpäin, koska he etsivät tiettyjä tietoja. Jos he eivät näe niitä, he eivät jatka lukemista.

Oleellisten avainsanojen laittaminen hakemukseen alusta asti pitää heidät kiinnostuneena. Se kertoo myös siitä, että olet lukenut työpaikkailmoituksen kokonaan, etkä aio hukata heidän aikaansa.

On olemassa muutama sääntö, joita ohjelmoijan kannattaa ottaa huomioon CV:tä kirjoittaessa:

 • Pidä sama selkeä mustavalkoinen formaatti kuin CV-pohjassa
 • Pituudella on väliä – älä ylitä 2–3 sivua
 • Räätälöi se työpaikan mukaan
 • Pidä kieliasu positiivisena, proaktiivisena ja helppolukuisena
 • Tarkista teksti huolellisesti kirjoitusvirheiden, päivämäärä- ja kappalevirheiden varalta
 • Älä lisää suosittelijoiden yhteystietoja – lisää mieluummin ”saatavilla pyydettäessä”
 • Lisää myös merkintä ”yksityiskohtainen CV saatavilla pyydettäessä”

Yhteenveto

Unelmiesi työ ohjelmoinnin parissa on käsilläsi, koska saamme ansiomme mukaan, kuten muutenkin elämässä. Kun jaksat käyttää aikaa suunnitteluun ja CV-pohjan luomiseen, sijoitat tulevaisuuteesi.

Vedetään vielä yhteen tärkeimmät kohdat täydellisen ohjelmoijan tai valmistuneen ohjelmoijan CV:n kirjoittamiseen:

 • Käytä aikaa kattavan CV-pohjan kirjoittamiseen
 • Tallenna CV-pohja ja kaikki oleelliset asiakirjat turvalliseen tiedostoon, johon pääset helposti käsiksi
 • Lue työpaikkailmoitukset huolellisesti ja valitse siinä käytettyjä avainsanoja
 • Koosta CV-yhteenveto CV-pohjan perusteella käyttäen vain hakemaasi työpaikkaan liittyviä tietoja
 • Kirjoita positiivinen yhteenveto ansioluetteloon keskittyen työpaikan vaatimuksiin

Kun lähetät hakemuksesi:

 • Lähetä aina räätälöity CV ja hakemuskirje PDF-muodossa
 • Älä lähetä muita asiakirjoja, ellei niitä ole mainittu pakolliseksi
 • Tarkista, että yhteystietosi löytyvät helposti CV:stä
 • Älä lisää suosittelijoita alkuperäiseen ansioluetteloon

Luo ammattimainen CV nyt

Usein kysyttyjä kysymyksiä ohjelmointialan CV:stä

Olemme vastanneet joihinkin yleisimpiin kysymyksiin.

Mikä on ohjelmoijan CV-pohja ja miten käytän sitä?

Ohjelmoijan CV-pohja on kooste korkeimmista koulutuksistasi aina ylemmästä koulutuksesta ensimmäiseen ja nykyiseen tai viimeisimpään työpaikkaasi. Se sisältää myös kaikki kovat ja pehmeät taidot.

Miksi ohjelmoijan CV-pohja kannattaa tehdä?

Ennen kaikkea siksi, että säästät aikaa ja esittelet itsesi parhaalla mahdollisella tavalla joka kerta. Kun sinulla on kaikki tiedot tarkasti yhdessä paikassa alusta loppuun, et joudu koskaan tekemään sitä uudelleen. CV-pohjasi on elävä asiakirja. Sinun tarvitsee vain päivittää se vuosittain.

Milloin suosittelijan tiedot pitää antaa?

Vasta sitten, kun rekrytoija tai työnantaja on ottanut sinuun yhteyttä ja pyytänyt suosittelijoiden tietoja. Älä ilmoita suosittelijan tietoja vielä, kun vastaat työpaikkailmoitukseen.

Jos rekrytoija soittaa sinulle puhelinhaastattelun, hän saattaa pyytää suosittelijan tietoja, mutta jos ei, voit unohtaa koko asian. Hakemuksesi ei ehkä ole tässä vaiheessa onnistunut, tai haastattelija saattaa haluta tiedot vasta hakemusprosessin lopussa.

Suosittelijan tietojen antaminen heti on riski sekä sinulle että suosittelijalle.

Ensinnäkin, annat toisen henkilötietoja ihmisille, joista et tiedä mitään. Tämä on riski suosittelijalle, jos hänen tietonsa päätyvät vääriin käsiin.

Toisaalta, häikäilemättömät työnantajat saattavat ottaa yhteyttä suosittelijaan ennen sinua. Tämä on epäreilu käytäntö, mutta et voi sille juuri mitään, jos olet antanut tiedot heille.

Ja lisäksi jos suosittelija yllättyy puhelusta, jota hän ei ole odottanut, hän saattaa jättää vastaamatta tai yrittää muistella tietojasi, mikä antaa heikon kuuloisen suosituksen.

Kun etsit työpaikkaa, kannattaa aina ottaa suosittelijoihin yhteyttä etukäteen ja muistuttaa heitä, että he ovat suostuneet suosittelemaan sinua. Muutaman vuoden kuluttua voi olla vaikeaa muistaa päivämääriä, työpaikan vastuualueita tai muita tärkeitä tietoja.

Jos kerrot tästä entiselle työnantajalle etukäteen, voit varmistaa, että hän on edelleen halukas suosittelemaan sinua. Näin pystyt samalla vahvistamaan, että kaikki suosittelijasi ovat ajan tasalla ja kertovat myös rehellisesti taidoistasi ja kyvyistäsi.

Pitäisikö harrastukset, kiinnostuksen kohteet ja saavutukset lisätä ansioluetteloon?

Jos lisäät harrastukset ja kiinnostuksen kohteet ansioluetteloon tai esittelyyn, mainitse vain sellaiset, jotka ovat oleellisia työpaikan kannalta. Vältä epäoleellisia jäsenyyksiä tai saavutuksia.

Muista, että rekrytoijat ja työnantajat ovat kiireisiä, eivätkä lue mitään epäoleellista. Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet ovat tärkeitä terveytemme ja hyvinvointimme kannalta, mutta älä lisää niitä, elleivät ne tuo lisäarvoa ansioluettelollesi.

Aidot saavutukset sen sijaan pitääkin lisätä. Varmista kuitenkin, että on selkeää, missä ja miten ne saavutit. Erinomainen esimerkki oleellisesta mielenkiinnon kohteesta ohjelmoijaksi hakevalle on videopelien pelaaminen.

Ohjelmoijan urapolku

Oletko kiinnostunut urasta ohjelmoijana vai harkitsetko uran vaihtoa sen suuntaan? Näin se onnistuu:

Minkä koulutuksen tarvitsen?

Yleensä kaikkiin ohjelmointitöihin tarvitsee ammattikorkeakoulututkinnon ja halukkuuden jatkaa taitojen kehittämistä. IT-maailma kehittyy kovaa vauhtia ja ohjelmoijan taidot voivat vanheta nopeasti.

Jotkut yritykset palkkaavat kuitenkin ohjelmointialan harjoittelijoita oppisopimuksella. Tällaisessa tapauksessa aloitat kuitenkin harjoittelijana, ja opintojen tulee edetä hyvin työpaikan säilyttämiseksi.

Tarvitsenko lisätaitoja? Kyllä, ehdottomasti. Jotkut taidot voi oppia työssä, mutta useimmat vaativat lisäopiskelua.

Oletetaan, että haluat edetä ohjelmointialalla. Siinä tapauksessa sinun tarvitsee osallistua kursseille ja rekisteröityä alan ammattijärjestöihin. Jäsenyys edellyttää aina tiettyjä taitojen saavuttamistasoja sertifiointia varten.

Luo ammattimainen CV nyt

Onko alalla erilaisia erikoistumisaloja?

Todella paljon – ja ohjelmoijat työskentelevät jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä.

Voit valita erikoistumisalasi korkeakouluasteella tai vaihtaa suuntautumista uran aikana mahdollisuuksien tullessa vastaan.

Mitä enemmän tietoa kerrytät, sitä paremmat ura- ja palkkamahdollisuutesi ovat.

Monet kokeneet ohjelmoijat työskentelevät mieluummin freelancerina, jolloin he voivat valita projektinsa ja neuvotella omat sopimuksensa.

Voiko uralla edetä?

Ehdottomasti!

Kun taitosi ja kokemuksesi karttuvat, voit edetä ohjelmoijasta korkeammalle tasolle, tiiminvetäjäksi, esihenkilöksi tai johtajaksi.

Monet ohjelmoijat perustavat oman yrityksen, joka palvelee kapean alan toimialoja.

Kokemus ja pätevyys ovat äärimmäisen tärkeitä uralla etenemisen suhteen, joten pidä yllä halua parantaa taitoja ja päivittää osaamistasi. IT-alan trendien ja lakimuutosten perässä pysyminen on ehdottomuus.

Mistä aloitan?

Kirjoita ohjelmointiharjoittelijan CV tai CV-pohja vastavalmistuneelle ohjelmoijalle aivan ensimmäisenä. Näin et hukkaa aikaa hakiessasi työpaikkoihin, kun löydät ne.

Jos olet juuri valmistunut tai harkitset uranvaihtoa, lähesty yrityksiä, jotka tarjoavat harjoittelupaikkoja.

Vaikka esittelyteksti ei ole yleensä pakollinen tällaisiin työpaikkoihin, voi olla hyvä ajatus selostaa uravalintaasi, jos sinulla on vain vähän tai ei ollenkaan työkokemusta.

Samankaltaiset artikkelit

Yli 112 872 käyttäjää on jo luonut ansioluettelon

Ansioluettelokoneella voit nopeasti ja helposti luoda joukosta erottuvan ja ammattimaisen ansioluettelon 15 minuutissa.

Luo ansioluettelosi

Saat töitä 65 % todennäköisemmin