Näin kirjoitat loistavan projektipäällikön CV:n – vinkkejä ja esimerkkejä

Ura projektinhallinnan parissa on monella tapaa hyödyllinen – pääset ratkaisemaan monipuolisesti ongelmia, tekemään yhteistyötä erilaisten tiimien kanssa ja voit vaihtaa alojen välillä helposti. Projektipäällikkönä varmistat, että projektit suoritetaan ajallaan, budjetissa ja korkeiden laatustandardien mukaisesti.

Olit sitten jo kokenut projektipäällikkö ja haluat päivittää CV:täsi tai vasta aloittamassa uraasi, tämä artikkeli on sinua varten. Lue lisää siitä, mikä tekee projektipäällikön CV:stä hyvän ja miten CVMaker voi auttaa sinua saavuttamaan uratavoitteesi kaiken kattavan alustamme avulla.

Projektipäällikön työ on moniulotteista. Projektipäällikkö voi työskennellä esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

 • Rakennusalan projektipäällikkö
 • Sähköalan projektipäällikkö
 • IT-projektipäällikkö
 • Arkkitehti-projektipäällikkö
 • Markkinoinnin projektipäällikkö
 • Tapahtumien projektipäällikkö

Luo ammattimainen CV nyt

CV:n kirjoittaminen: mistä aloitan?

Projektipäällikkö johtaa projektia alusta loppuun. CV:n kirjoittaminen on samanlainen kuin projektin elinkaari – aloitus, suunnittelu, toteutus, seuranta ja lopulta päättäminen, tai tässä vaiheessa työn hakeminen. Sinun täytyy suunnitella työhön liittyvät asiakirjasi huolellisesti. Se vaatii, että tiedät millaista työtä olet hakemassa ja millaiselta alalta. Muista, että minkä tahansa CV:n tärkeimpiä asioita ovat rakenne ja formaatti. Selkeys voittaa pätevyyden. Kuten projekteissa, noudata selkeää rakennetta: suosittelemme vahvasti tätä kaksivaiheista prosessia.

Projektipäällikön CV-pohja

Tänne kirjaat kaikki tietosi, erityisesti koko työhistoriasi. CV:n kirjoittamisen pääasiallinen tavoite on räätälöidä CV hakemasi työpaikan mukaan. Kun laadit asiakirjan, jossa on koko työhistoriasi, koulutustietosi, kurssit ja muut tiedot, voit käyttää sitä hyödyksi kirjoittaessasi työpaikkakohtaista CV:tä.

 • Vinkki: Kun kirjaat tietoja aiemmasta työpaikasta tai työkokemuksesta, lisää kaikki mitä muistat työpaikan tiimeistä, projekteista, joissa olet ollut mukana tai haasteista, joita olet kohdannut. Kun kirjaat nämä ylös, voit lisätä tiedot helposti työpaikkakohtaiseen CV:hen myöhemmin.

Projektipäällikön työpaikkakohtainen CV

CV:n laatiminen jokaiseen työpaikkaan voi tuntua aikaavievältä, mutta sen tekemättä jättäminen voi olla syy siihen, miksi et kuule työnantajasta mitään hakemuksesi jälkeen. CV kannattaa räätälöidä myös siksi, että rekrytoinnissa käytetään usein automaattisia ohjelmistoja, jotka karsivat hakijoita esimerkiksi avainsanojen, työkokemuksen ja koulutuksen perusteella. Oikeiden osioiden ja sisällön käyttäminen on siis tärkeämpää kuin koskaan.

Projektipäällikön CV-esimerkki

Projektipäällikön CV-esimerkki

Lataa tämä projektipäällikön CV-esimerkki

Tämä kokenut ja pätevä projektipäällikkö on valinnut Otago-mallin. Hänen CV:nsä on yksinkertainen, helppolukuinen, ja mikä tärkeintä, räätälöity uratavoitteiden mukaan.

Mitä tietoja projektipäällikön CV:n pitäisi sisältää? Vinkkejä ja esimerkkejä

Hyvin kirjoitettu projektipäällikön CV korostaa työkokemusta, taitoja ja saavutuksia. Se osoittaa kykysi johtaa projekteja tehokkaasti. Jotkut osiot ovat vahvasti suositeltuja, ja toiset taas valinnaisia ja ne kannattaa lisätä sen mukaan, kuinka oleellisia ne ovat uratavoitteidesi kannalta.

Näin kirjoitat projektipäällikön CV-profiilin

CV-profiili on CV:n yläosassa oleva esittelyteksti, jossa kuvaat lyhyesti oleellisen työkokemuksesi, pehmeät taitosi ja pätevyytesi hakemaasi työpaikkaan. Se on todennäköisesti ensimmäinen asia, jonka rekrytoijat lukevat. Siksi se kannattaa kirjoittaa hyvin.

Esimerkkejä projektipäällikön CV-profiileista:

Vanhempi projektipäällikkö

Ketterä vanhempi projektipäällikkö yli 15 vuoden kokemuksella tarjoaa teknisiä ratkaisuja liiketoiminnan avainstrategioihin. Dynaaminen johtaja, jolla on kokemusta monimuotoisten kehitystiimien johtamisesta ja ohjelmistokehityksen elinkaaren kaikista vaiheista. Vahvat mentorointitaidot ja kokemusta muiden projektipäälliköiden kouluttamisesta, motivoinnista ja tukemisesta.

Projektikoordinaattori

Aloitteleva projektipäällikkö kolmen vuoden kokemuksella erilaisten projektien organisoinnista ja johtamisesta projektin jokaisessa vaiheessa. Vahvuuksiani ovat tiimien tukeminen hallinnollisissa tehtävissä, kuten aikataulutuksessa, resurssien alllokoinnissa, raportoinnissa, sopimusasioissa ja logistiikassa.

Projektinhallinnan johtaja

Kokenut projektipäällikkö yli viiden vuoden kokemuksella projektinhallinnan johtajana. Vahvuuksiani ovat projektinhallinnan periaatteet, strategian ja talouden johtaminen. Varmistan korkealaatuisten projektien oikea-aikaisen suorittamisen budjetissa. Osaan johtaa suuria tiimejä ja omaan vahvat kommunikointi-, ongelmanratkaisu- ja johtajuustaidot.

Mitä taitoja projektipäällikön CV voi sisältää?

Pätevän projektipäällikön tulee tuntea alan konseptit, käytännöt ja sanasto sekä osata käyttää tiettyjä teknisiä työkaluja. Tarvitset tiettyjä taitoja niin kokeneena kuin aloittelevanakin projektipäällikkönä.

Kokeneemman projektipäällikön työhön tarvitset osaamista tiimien ja projektien onnistuneesta johtamisesta. Aloittelevien työpaikkoihin sinun täytyy osoittaa halusi oppia olemalla oma-aloitteinen ja varmistaa, että projektit suoritetaan ajallaan ja budjetissa. Alalla työskentelyyn tarvitset sekä vuorovaikutustaitoja että teknistä osaamista. Alla on joitakin esimerkkejä kovista ja pehmeistä projektinhallintataidoista, joista CV:si voi hyötyä.

Yritykset voivat esimerkiksi korostaa johtajuustaitoja, vuorovaikutustaitoja, ajanhallintaa, ongelmanratkaisukykyä, neuvottelutaitoja ja päätöksentekotaitoja.

Esimerkkejä projektinhallinnassa tarvittavista taidoista:

Projektipäällikön kovia taitoja

 • Agile- ja Scrum-osaaminen
 • Lean-projektinhallinta
 • Budjetin hallinta
 • Strateginen suunnittelu
 • Neuvottelutaidot
 • Resurssinhallinta

Projektipäällikön pehmeitä taitoja

 • Ajanhallinta
 • Vuorovaikutustaidot
 • Ongelmanratkaisu
 • Konfliktien ratkaisu
 • Kriittinen ajattelu
 • Sopeutuvuus

Työkokemus projektipäällikön CV:ssä

Oli sinulla sitten yli 10 vuoden kokemus tai olet vasta aloittamassa uraasi, työkokemuksesta tulisi aina käydä ilmi mitä teit ja saavutit. Kun kirjaat työhistoriaasi ylös, kerro vain oleelliset tiedot. Jos olet vaihtanut työpaikkaa usein tai olet ollut useassa lyhyessä työsuhteessa, harkitse niiden pois jättämistä.

Esimerkkejä projektipäällikön työkokemuksesta ja saavutuksista:

 • Johdin useita projekteja, joiden budjetit vaihtelivat 100 000–500 000 euron välillä, onnistuneeseen päätökseen aikataulussa.
 • Koordinoin ja johdin 10 hengen tiimiä yhteisöprojektissa, mikä johti lisääntyneeseen yhteisön sitoutumiseen ja positiiviseen vaikutukseen.
 • Kehitin ja otin käyttöön uuden projektinhallintaprosessin, joka lisäsi projektien onnistumisastetta, paransi tiimin yhteistyötä ja pienensi projektin riskejä.
 • Johdin 10 hengen projektitiimiä onnistuneesti haastavassa projektissa, ratkaisin ristiriidat ja varmistin, että tiimin jäsenet pysyivät keskittyneinä ja motivoituina koko projektin elinkaaren ajan.
 • Toteutin koulutusohjelmia, jotka lisäsivät projektitiimin tietoja, taitoja ja kykyjä.
 • Otin käyttöön projektinhallintatyökalut ja -ohjelmistot, jotka lisäsivät projektin näkyvyyttä, paransivat tiimin yhteistyötä ja paransivat projektin seurantaa ja raportointia.

Koulutus projektipäällikön CV:ssä

Jotkut alat vaativat jonkin verran koulutusta, toisissa taas opit käytännön kokemuksen kautta. Jos harkitset alanvaihtoa, palaaminen koulunpenkille tai sertifikaatin suorittaminen voi olla hyvä seuraava askel.

Jos haluat työskennellä projektipäällikkönä, kannattaa suorittaa projektinhallintaan erikoistunut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Voit myös olla pätevä rakennusinsinööri ja siirtyä myöhemmin projektinhallinnan pariin. Tässä tapauksessa monet ammattilaiset suorittavat projektinhallinnan sertifikaatin (PMP), joka on kansainvälisesti tunnustettu.

Korosta aina oleellista koulutusta ja sertifikaatteja ja osoita alan asiantuntemusta. Yleisin tapa on luetella viimeisin koulutus tai tutkinto ensin. Varmista, että se on oleellinen hakemasi työpaikan kannalta. Jos sinulla on kokemusta projektinhallinnasta, korosta sitä. Tällaista kokemusta voi olla esimerkiksi edellisessä työpaikassa johtamasi projektit tai vapaaehtoistyö, johon on liittynyt projektityötä. Lue lisää artikkeleistamme opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Esimerkkejä koulutuksesta projektipäällikön CV:ssä:

[Tutkinnon tai koulutusohjelman nimi] [Koulu/oppilaitos], [Sijainti], [Päivämäärät, suoritusvuosi tai merkintä “nykyhetki”]

 • Liiketalouden tradenomi, Laurea-ammattikorkeakoulu, Suomi, 2021-Nykyhetki
 • Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen, Turku AMK, Suomi, 2020

Kurssit ja sertifikaatit projektipäällikön CV:ssä

Project Management Institute (PMI) tarjoaa sertifikaatteja niin aloitteleville kuin kokeneillekin projektipäälliköille. Useimmiten tarvitset tutkinnon ja vähintään kolme vuotta kokemusta projektinhallinnasta, jotta pääset edistyneemmille kursseille. Lue blogistamme lisää kursseista ja sertifikaateista CV:ssä.

Esimerkkejä projektinhallinnan kursseista:

 • Project Management Professional (PMP)
 • Program Management Professional (PgMP)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
 • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)
 • PMI Scheduling Professional (PMI-SP).

Esimerkki sertifikaatista projektipäällikön CV:ssä:

PMP (Project Management Professional), Project Management Institute, 2022

Yhteenveto

Nyt sinulla pitäisi olla vahva tietämys siitä, mikä tekee CV:stä hyvän. CV:n tulee läpäistä automaattiset ohjelmistot, ja lisäksi siinä olevien tietojen pitää olla oikeita. Vältä käyttämästä avainsanoja, joita et voi todistaa haastattelussa.

Mitä seuraavaksi?

Olit sitten kokenut projektinhallinnan ammattilainen tai vasta urasi alussa ja tarvitset ohjeita, inspiraatiota tai asiantuntijoiden neuvoa, voit ottaa yhteyttä CV:n kirjoitustiimiimme tai lukea lisää CV-esimerkeistämme.

Luo ammattimainen CV nyt

UKK

Miten pitkä projektipäällikön CV:n pitäisi olla?

CV:n standardipituus on kaksi sivua. Yhden sivun CV on yleisempi henkilöillä, jotka ovat vastavalmistuneita tai joilla ei ole paljon työkokemusta. Joskus myös kolmen sivun CV voi olla paikallaan, jos olet kokeneempi ammattilainen. Suppeus on kuitenkin avainsana, eli joskus jotain täytyy jättää pois, jotta saat oleelliset ja tärkeimmät tiedot sisällytettyä mukaan. Voit sen sijaan kertoa lisää tietoja työhaastattelussa.

Miten korostaa projektinhallintataitoja CV:ssä?

Taidot kannattaa luetella strategisesti CV:ssä siten, että pehmeät taidot löytyvät CV-profiilista ja kovat taidot on mainittu erikseen. Jos työpaikkailmoituksessa vaaditaan tietyn työkalun osaamista, kannattaa lisätä erillinen osio teknisille taidoille, jossa voit kertoa osaamasi työkalut, ohjelmat ja ohjelmistot.

Mikä on paras CV-malli projektipäällikölle?

This allows you to stand out from the crowd. CVMaker tarjoaa monenlaisia malleja. Helppokäyttöisen CV-työkalumme avulla voit valita itsellesi sopivimman mallin. Paras CV-malli riippuu persoonastasi, mutta paras projektipäällikön CV-formaatti on keskittyä projekteihin, joiden parissa olet työskennellyt.

Miten luetella projektipäällikön taidot ja kokemus?

Lisää aina työtehtävä, jossa olet tehnyt projektinhallintaa tai käytä strategisesti projektinhallintaan liittyviä avainsanoja tehtävien kuvauksessa, taidoissa ja muissa CV:n osioissa.

Mitä avainsanoja projektipäällikön CV:ssä kannattaa käyttää?

On tärkeää luetella kovia ja pehmeitä taitoja ja mahdollisuuksien mukaan myös siirrettäviä taitoja, joita olet oppinut muissa työpaikoissa. Paras tapa on tutustua kunnolla hakemaasi työpaikkaan ja selvittää, mitä taitoja, asennetta tai ajattelumallia he hakevat.

Samankaltaiset artikkelit

Yli 112 872 käyttäjää on jo luonut ansioluettelon

CV-työkalumme avulla voit nopeasti ja helposti luoda joukosta erottuvan ja ammattimaisen ansioluettelon 15 minuutissa.

Luo ansioluettelosi

Saat töitä 65 % todennäköisemmin