Miten kirjoittaa psykologin CV: Vinkkejä ja esimerkkejä

Psykologin uran toteuttaminen on muutakin kuin ihmismielen ymmärtämistä. Siihen kuuluu kykyjesi, taustasi ja innostuksesi esittely harkitusti laaditun CV:n avulla.

Psykologian harrastajana olet astumassa monipuoliselle ja palkitsevalle alalle. Eri puolilla Suomea on monia mahdollisuuksia työskennellä eri aloilla. Näitä ovat esimerkiksi terveydenhuolto ja yksityiset vastaanotot, oppimisympäristöt ja henkilöstöhallinto.

Alla on lueteltu ne olennaiset kohdat, jotka CV:si on sisällettävä, jotta se olisi ATS-ystävällinen. Keskustelemme työnantajien arvostamista avaintaidoista ja annamme esimerkkejä vaikuttavista työkokemuksista. Lopuksi tarjoamme näkemyksiä siitä, miten esitellä koulutukselliset saavutuksesi.

CV:n kirjoittamisprosessi: Mistä aloittaa?

Matka psykologian maailmaan on jännittävä tehtävä, joka on muutakin kuin oppikirjojen ja teorioiden opiskelua. CV:n kirjoittamisen osaamisessa on kyse tarinasi kuvaamisesta. Siinä pitäisi esitellä kehityskaaresi opiskelijasta täysivaltaiseksi mielenterveysalan ammattilaiseksi.

Aivan kuten muissakin terveydenhuollon tehtävissä, kuten sairaanhoitajan tai hoitoavustajan tehtävissä, on tärkeää räätälöidä CV:si juuri sinun erikoisalallesi sopivaksi.

Psykologian alalla on erilaisia tehtäviä ja urapolkuja, joista kukin edellyttää erilaisia taitoja ja kokemuksia, kuten:

 • Apulaispsykologi
 • Psykoterapeutti
 • Oikeuspsykologi
 • Oppimisvaikeuksien asiantuntija
 • Kliininen psykologi
 • Neuvontapsykologi
 • Kasvatuspsykologi

Tarkastellaanpa mahdollisia urapolkuja aloittaen siitä, että CV:ssäsi on vain vähän tai ei lainkaan työkokemusta:

 • Ei kokemusta: Vaikka olisit uusi alalla, voit räätälöidä CV:si osoittamaan intohimosi alaa kohtaan. Korosta asiaankuuluvia siirrettävissä olevia taitoja, koulutusta ja mahdollista vapaaehtoistyötä.
 • Opiskelija: Keskity perustietojen hankkimiseen ja alan eri haarojen ymmärtämiseen. Harjoittelut ja vapaaehtoistyökokemukset voivat tarjota kurkistuksen käytännön työhön.
 • Harjoittelija: Harjoittelupaikan hankkiminen tarjoaa käytännön kokemusta kliinisistä, tutkimus- tai neuvontaympäristöistä. Se on ponnahduslauta kohti taitojesi hiomista ja haluamasi erikoisalan ymmärtämistä.
 • Vastavalmistunut: Tutkinnon suorittaminen avaa ovia lähtötason tehtäviin, kuten tutkimusavustajiksi tai tukihenkilöiksi. Saat käytännön kokemusta työskennellessäsi alan ammattilaisten rinnalla.
 • Kokenut: Kokemuksen karttuessa ja jatkokoulutuksen myötä voit siirtyä ylempiin tehtäviin, kuten kliinisen psykologin tai psykoterapeutin tehtäviin. Näihin tehtäviin liittyy enemmän vastuuta ja erityisasiantuntemusta.

Riippumatta siitä, missä vaiheessa uraa olet, on tärkeää laatia CV, joka vastaa juuri sitä työtä, jota haet. Ole selkeä, ytimekäs ja ennen kaikkea johdonmukainen. Tätä varten suosittelemme, että käytät jokaisen tekemäsi CV:n perustana CV-pohjaa.

CV-pohjan tulisi sisältää:

 • Työhistoria
 • Koulutus ja pätevyys
 • Palkinnot
 • Akkreditoinnit ja arvonimet
 • Julkaisut
 • Opetuskokemus
 • Suosittelijat

Säästä aikaa ja luo CV-pohja, joka sisältää kattavan luettelon osaamisestasi ja saavutuksistasi.  Käytä tätä pääansioluetteloa hakemustesi laadun johdonmukaisuuden lisäämiseksi.

Tutustu muihin tehtäviin, joissa psykologiasta on etua, kuten opettaja.

Psykologin CV-esimerkki

Lataa tämä psykologin CV-esimerkki PDF-muodossa

Isa käyttää Otago-ansioluettelopohjaa, jossa hän esittelee rohkeasti asiaankuuluvan työkokemuksensa sekä joukon alaan liittyviä taitojaan. Negatiivisen tilan ja selkeän, itsevarman fontin avulla hän kiinnittää rekrytoijan huomion suoraan tärkeimpiin tietoihin ja esittelee itsensä huippuehdokkaana.

Luo ammattimainen CV nyt

Mitä psykologin CV:n pitäisi sisältää?

Kun kirjoitat mielenterveysalan CV:tä joko psykologina tai muuna terveydenhuollon assistenttina, on tärkeää sisällyttää siihen keskeisimmät elementit. Sinun tulisi tuoda esiin osaamisesi, kokemuksesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi. Olemme listanneet tähän yleisenä ohjeena tärkeimmät osiot, jotka sinun tulisi täyttää ja jotka ovat linjassa työnkuvauksen kanssa.

Ehdottoman tärkeät CV:n osat:

 • Yhteystiedot: Sisällytä sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Henkilökohtainen profiili: Yhteenveto kokemuksestasi ja osaamisestasi.
 • Työkokemus: Käytä bullet pointteja ja toimintaverbejä.
 • Taidot: Osoita sopivuutesi rooliin
 • Koulutus: Listaa uusin ja olennaisin tutkintosi.
 • Sertifikaatit: Paranna uskottavuuttasi erityisosaamisella.

Esittele erityisosaamisesi kiinnostavassa henkilökohtaisessa profiilissa

Kiinnostava henkilökohtainen CV-profiili on tilaisuus tuoda esiin intohimosi psykologiaa kohtaan. Muista räätälöidä se hakemaasi tehtävään sopivaksi ja pitää se tiiviinä ja kiinnostavana. Voit vapaasti käyttää inspiraationa esimerkkejä CV-profiileista, jotka on laadittu erilaisiin vastaaviin tehtäviin.

 • Vinkki: Henkilökohtaisen profiilisi tulisi olla enintään 70 sanaa tai kuusi riviä tekstiä. Vältä persoonapronominien, kuten ”minä”-sanan käyttöä.

Esimerkki vastavalmistuneen psykologin CV-profiilista

Innokas psykologian tutkinnon suorittanut, joka on syvästi kiinnostunut ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä ja henkisiä prosesseja. Omaa vahvan perustan psykologisista teorioista ja tutkimusmenetelmistä, jotka on hankittu kurinalaisen akateemisen opiskelun kautta. Taitava psykologian tutkimuksessa ja teoreettisen tiedon soveltamisessa käytännön tilanteissa vaikuttaviin tutkimusprojekteihin.

Esimerkki apulaispsykologin CV-profiilista

Omistautunut apulaispsykologi, jolla on 5 vuoden käytännön kokemus psykologisten arviointien tekemisestä, tutkimuksen tekemisestä ja terapeuttisten toimenpiteiden avustamisesta. Poikkeukselliset viestintätaidot ja sitoutuminen yksilöiden tukemiseen heidän matkallaan kohti parempaa mielenterveyttä. Tekee tehokasta yhteistyötä vanhempien psykologien kanssa turvallisten lääketieteellisten käytäntöjen toteuttamiseksi.

Esimerkki psykoterapeutin CV-profiilista

Myötätuntoinen psykoterapeutti, jolla on 7 vuoden kokemus yksilöiden ohjaamisesta haastavien elämänkokemusten läpi ja emotionaalisen hyvinvoinnin edistämisestä. Taitava soveltamaan näyttöön perustuvia terapeuttisia tekniikoita monenlaisten mielenterveysongelmien ratkaisemiseksi. Sitoutunut tarjoamaan asiakkaille turvallisen ja tuomitsemattoman ympäristön, jossa he voivat tutkia ajatuksiaan ja tunteitaan.

Esimerkki psykologian harjoittelijan CV-profiilista

Kehittyvä vastavalmistunut psykologi, jolla on intohimo ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja osallistua mielenterveystutkimukseen. Käytännön taidot arvioinnissa, toimenpiteissä ja potilaiden hoidossa. Vahva perusta psykologisista teorioista ja menetelmistä sekä myötätuntoinen ja empaattinen lähestymistapa erilaisten väestöryhmien kanssa työskentelyyn.

Esimerkki oikeuspsykologin CV-profiilista

Kokenut oikeuspsykologi, jolla on 5 vuoden kokemus ja syvällinen ymmärrys psykologian ja rikosoikeusjärjestelmän välisestä monimutkaisesta suhteesta. Taitava arvioimaan ja diagnosoimaan yksilöitä oikeudellisissa yhteyksissä keskittyen riskinarviointiin ja kuntoutusstrategioihin. Tunnettu analyyttisen ajattelun ja empatian yhdistämisestä eettisten ja tehokkaiden tulosten varmistamiseksi. Sitoutunut hyödyntämään psykologisia oivalluksia oikeudenmukaisuuden ja mielenterveyden parantamisen edistämiseksi oikeudellisissa yhteyksissä.

Luo ammattimainen CV nyt

Mitkä ovat psykologin CV:n avaintaitoja?

Avaintaitojen tehokas esittely CV:ssäsi on tärkeää, jotta voit osoittaa sopivuutesi tehtävään.

Kovat taidot: Nämä ovat erityisiä teknisiä tietoja ja taitoja, jotka on hankittu koulutuksen, harjoittelun tai käytännön kokemuksen kautta, ja joita käytetään erityisesti tohtorin tutkinnon kaltaisissa ammattitaitoa vaativissa tehtävissä.

 • Psykologinen arviointi: Psykologisten arviointien, kuten persoonallisuustestien, kognitiivisten arviointien ja diagnostisten työkalujen, tekemisen ja tulkitsemisen taito.
 • Terapeuttiset tekniikat: näyttöön perustuvien terapeuttisten lähestymistapojen, kuten kognitiivis-behavioraalisen terapian (CBT), dialektisen käyttäytymisterapian (DBT) tai psykodynaamisen terapian tuntemus.
 • Tutkimusmenetelmät: Psykologisissa tutkimushankkeissa käytettävien tutkimusmenetelmien, tiedonkeruun ja tilastollisen analyysin tuntemus.
 • Aineiston analyysi: Kyky analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa käyttämällä tilasto-ohjelmia, kuten SPSS tai R.
 • Kriiseihin puuttuminen: Taidot tarjota välitöntä tukea ja toimia kriisitilanteissa tai hätätilanteissa.

Pehmeät taidot: Nämä ovat henkilökohtaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka mahdollistavat tehokkaan viestinnän, yhteistyön ja sopeutumiskyvyn. Tällä alalla pehmeät taidot ovat ratkaisevassa asemassa luotaessa suhteita asiakkaisiin ja kollegoihin.

Ne ovat erityisen hyödyllisiä, jos olet siirtymässä uuteen rooliin näennäisesti eri alan tehtävästä, kuten toimistovirkailijan tai HR-asiantuntijan tehtävästä.

Tärkeisiin pehmeisiin taitoihin kuuluvat esimerkiksi:

 • Empatia: kyky ymmärtää toisten tunteita ja kokemuksia ja samaistua niihin, mikä on olennaisen tärkeää terapeuttisen suhteen luomisen kannalta.
 • Aktiivinen kuuntelu: asiakkaiden huolenaiheiden ja näkökulmien tarkkaavainen ja empaattinen kuunteleminen.
 • Viestintä: selkeät ja tehokkaat viestintätaidot monimutkaisten psykologisten käsitteiden välittämiseksi asiakkaille ja kollegoille.
 • Ihmissuhdetaidot: myönteisten ihmissuhteiden luominen, yhteistyö tiimeissä ja ihmissuhdedynamiikan hallitseminen.
 • Ongelmanratkaisu: haasteiden tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen terapeuttisissa tilanteissa tai tutkimushankkeissa.
 • Eettinen herkkyys: tietoisuus eettisistä ohjeista ja herkkyys kulttuurisille ja yksilöllisille eroille työskenneltäessä erilaisten ihmisten kanssa.

Sisällyttämällä CV:seen kovat ja pehmeät taidot annat katsauksen kykyihisi ja autat työnantajia arvioimaan sopivuutesi tehtävään. Kuten aina, räätälöi osaamisesi vastaamaan hakemasi tehtävän vaatimuksia.

Esimerkiksi psykologian tutkimusavustajan CV:ssä voisi tuoda esiin sellaisia taitoja kuin tutkimusmenetelmien osaaminen, tietojen analysointi ja tarkkaavaisuus yksityiskohtiin. Toisaalta psykoterapeutin ansioluettelossa voitaisiin korostaa sellaisia taitoja kuin aktiivinen kuuntelu, empatia ja terapeuttiset tekniikat.

Riippumatta siitä, teetkö osa-aikatyötä, vaihdatko uraa tai aloitatko oppisopimuskoulutuksen tai työharjoittelun, kehotamme sinua etsimään tässä käsiteltyjä siirrettäviä asioita.

Miten työkokemus kirjoitetaan psykologin CV:hen?

Työkokemuksen korostaminen ansioluettelossasi on tärkeää, jotta voit osoittaa käytännön taitosi, asiantuntemuksesi ja panoksesi alalle. Kirjoititpa sitten psykologian opiskelijan, korkeakoulututkinnon suorittaneen tai kokeneen ammattilaisen CV:tä, työkokemusta käsittelevässä osiossa olisi esiteltävä asiaankuuluvat roolit ja vastuualueet.

Kun kuvailet työkokemustasi, käytä käänteistä kronologista järjestystä aloittaen viimeisimmästä työtehtävästäsi ja edeten taaksepäin.

 • Vinkki: Työharjoittelu on myös loistava tapa niille, jotka vielä kartuttavat kokemustaan, kerätä alakohtaista työkokemusta, verkostoitua alan työnantajien kanssa ja soveltaa tutkintotasolla opittuja taitoja käytännössä.

Esimerkkejä psykologian harjoittelupaikoista ovat:

 • Neuvontapsykologiharjoittelija
 • Kliinisen psykologin assistentti
 • Rekrytointikonsultti
 • Tutkimusassistentti
 • Kasvatuspsykologin assistentti
 • HR-liiketoiminnan kehittäminen
 • Erityisopetusta tarvitsevien lasten ohjaaja

Vapaaehtoistyö sekä harrastukset ja kiinnostuksen kohteet CV:ssä ovat myös erinomaista sisältöä ansioluettelon ammatillisen ja henkilökohtaisen kehittymisen tueksi. Varmista, että ne ovat asiaankuuluvia ja riittävän tuoreita, jotta ne sopivat yhteen hakemuksesi kanssa.

Esimerkkejä työkokemuksesta

Psykologian harjoittelija | HUS, Helsinki | Kesäkuu 2022 Elokuu 2022

Avusti vanhempia psykologeja uusien asiakkaiden vastaanottoarviointien tekemisessä, mikä edisti tehokasta tapausten hallintaa ja hoidon suunnittelua. Hallinnoi ja pisteytti standardoituja psykologisia testejä ja varmisti tarkan tiedonkeruun tutkimustarkoituksiin. Tuki psykoedukatiivisen materiaalin kehittämistä stressinhallintaa ja sietokykyä käsitteleviä työpajoja varten. Teki yhteistyötä monialaisen tiimin kanssa järjestääkseen ja edistääkseen mielenterveystietoisuutta käsitteleviä tapahtumia paikallisyhteisölle. Suoritti kirjallisuuskatsauksia ja syntetisoi tutkimustuloksia osallistuakseen käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin.

 • Suoritti ja pisteytti psykologisia arviointeja yli 50 asiakkaalle ja edisti siten täsmällistä hoidon suunnittelua ja arviointia.
 • Auttoi järjestämään ja toteuttamaan menestyksekkään mielenterveystietoisuustapahtuman, johon osallistui yli 200 yhteisön jäsentä.

Oppimisvaikeuksien hoitaja | Oppimistaito, Helsinki | Syyskuu 2020 Nykyinen

Hyödyntää yksilökeskeistä lähestymistapaa oppimisvaikeuksista kärsivien asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten arvioinnissa ja laatii räätälöityjä hoitosuunnitelmia. Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa käyttäytymisen hallintastrategioiden toteuttamiseksi, mikä johtaa asiakkaiden hyvinvoinnin paranemiseen. Tarjoaa emotionaalista tukea ja terapeuttisia toimenpiteitä ahdistusta ja stressiä kokeville asiakkaille. Dokumentoi havainnot ja muistiinpanot ja ylläpitää tarkkaa ja ajantasaista kirjanpitoa lakisääteisten standardien mukaisesti. Osallistuu henkilökunnan koulutustilaisuuksiin, joissa käsitellään viestintätekniikoita ja de-eskalaatiostrategioita oppimisvaikeuksista kärsiville henkilöille.

 • Kehitti ja toteutti käyttäytymisen tukisuunnitelmia 15 asiakkaalle, mikä johti haastavan käyttäytymisen vähenemiseen 25 prosentilla.
 • Osallistui hoitohenkilökunnalle suunnattuun koulutusohjelmaan, jolla parannettiin heidän kykyään tarjota tehokasta tukea oppimisvaikeuksista kärsiville henkilöille.

Kliininen psykologi | HUS, Helsinki | Tammikuu 2017 Joulukuu 2022

Suoritti kattavia psykologisia arviointeja ja laati näyttöön perustuvia hoitosuunnitelmia mielialahäiriöistä ja ahdistuneisuudesta kärsiville asiakkaille. Ohjasi yksilö- ja ryhmäterapiaistuntoja, joissa käytettiin kognitiivis-behavioraalisia ja mindfulness-pohjaisia interventioita. Hallitsi jopa 25 asiakkaan työtaakkaa ja saavutti jatkuvasti myönteisiä tuloksia ja korkean asiakastyytyväisyysasteen. Valvoi ja ohjasi nuorempia psykologeja ja harjoittelijoita ja edisti heidän ammatillista kasvuaan. Teki yhteistyötä ulkopuolisten lääketieteen ammattilaisten kanssa varmistaakseen monitahoisista mielenterveystarpeista kärsivien asiakkaiden yhdennetyn hoidon.

 • Johtanut terapeuttisia toimenpiteitä yli 200 asiakkaalle, joiden tuloksena oireet vähenivät keskimäärin 15 prosenttia kuuden ensimmäisen istunnon aikana.
 • Valvoi ja ohjasi viittä nuorempaa psykologia, tuki heidän kehitystään ja paransi terapiapalvelujen laatua.

Neuvontapsykologi | Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, Vaasa | Toukokuu 2019 Nykyinen

Suorittaa ensimmäiset vastaanottohaastattelut ja arvioinnit asiakkaiden huolenaiheiden ja hoitotavoitteiden selvittämiseksi. Tarjoaa lyhytaikaista ratkaisukeskeistä neuvontaa asiakkaille, jotka käsittelevät ihmissuhdeongelmia, traumoja ja elämänmuutoksia. Psykoedukatiivisten työpajojen järjestäminen stressinhallinnasta, sietokyvystä ja tunteiden säätelystä. Hyödyntää tulosmittareita ja arviointivälineitä asiakkaiden edistymisen seuraamiseksi ja hoitosuunnitelmien mukauttamiseksi tarpeen mukaan. Kehitti ja toteutti paikallisen teknologiayrityksen työntekijöille työhön liittyvää stressiä käsittelevän hyvinvointiohjelman.

 • Suoritti yli 400 neuvontaistuntoa, ja saavutti jatkuvasti 85 prosentin asiakastyytyväisyysasteen istunnon jälkeisten kyselyjen perusteella.
 • Suunnitteli ja toteutti stressinhallintatyöpajan yritysasiakkaalle, jonka tuloksena työntekijöiden hyvinvointipisteet kasvoivat 20 prosenttia.

Opintopsykologi | Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | Heinäkuu 2015 Lokakuu 2021

Suoritti psykoedukatiivisia arviointeja ja havainnointeja oppilaiden oppimisen vahvuuksien ja tarpeiden tunnistamiseksi. Teki yhteistyötä opettajien, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa yksilöllisten opetussuunnitelmien (IEP) laatimiseksi oppilaille, joilla on erityisiä koulutustarpeita (SEN). Järjesti opettajille ja koulun henkilökunnalle koulutustilaisuuksia osallistavien oppimisympäristöjen luomisesta. Tarjosi vanhemmille neuvontaa ja tukea strategioissa, joilla tuetaan lapsen koulutuksellista ja emotionaalista hyvinvointia. Osallistui monialaisten tiimien kokouksiin keskustellakseen monimutkaisista tapauksista ja antaakseen suosituksia toimenpiteistä.

 • Kehitti ja toteutti IEP:t 50 oppilaalle, joilla oli erilaisia oppimistarpeita, mikä johti parempaan akateemiseen edistymiseen ja hyvinvointiin.
 • Järjestänyt koulutustyöpajoja yli 100 opettajalle, mikä on parantanut heidän kykyään luoda osallistavia luokkaympäristöjä erityisoppilaille.

Sisällytä koulutukselliset saavutuksesi psykologin CV:hen

Koulutusosio on tärkeä osa ansioluetteloasi, sillä se osoittaa akateemisen pätevyytesi ja asiantuntemuksesi perustan. Noudata näitä ohjeita esitelläksesi koulutuksesi tehokkaasti:

 1. Aloita korkeimmasta koulutustasostasi ja etene taaksepäin luetellen oppilaitoksen nimi, suoritettu tutkinto ja valmistumispäivä.
 2. Korosta kaikki opintojesi aikana saamasi asiaankuuluvat todistukset, palkinnot tai kunniamaininnat.
 3. Korosta tarvittaessa väitöskirjaasi tai tutkimushankettasi, joka osoittaa kykysi tehdä itsenäistä tutkimusta ja edistää psykologian alaa.
 4. Jos olet suorittanut muita psykologiaan liittyviä kursseja, seminaareja tai todistuksia, mainitse ne tässä kohdassa.

Esimerkki koulutuksesta:

 • Psykologian maisteri, Helsingin yliopisto, Helsinki 2019 | Gradu-tutkielma: ”Mindfulness-meditaation vaikutuksen tutkiminen stressin vähentämiseen yliopisto-opiskelijoilla”

Mitä lisätodistuksia ja -lupia minun pitäisi lisätä psykologin CV:hen?

Asianmukaisten lupien, kurssien ja todistusten lisääminen CV:hen lisää uskottavuuttasi ja osoittaa, että olet erikoistunut tietyille aloille. Harkitse seuraavien sertifikaattien sisällyttämistä uratavoitteidesi perusteella:

 • Kognitiivis-behavioraalisen terapian sertifikaatti (CBT)
 • Leikkiterapian sertifikaatti
 • Psykometrisen testauksen sertifiointi
 • Sertifioitu EMDR-terapeutti
 • Sertifioitu Mindfulness-harjoittaja

Varmista, että ilmoitat jokaisen luetellun sertifikaatin nimen, laitoksen tai myöntäjän ja valmistumispäivämäärän. Tutustu muihin vinkkeihin siitä, miten luetella saavutuksia CV:ssä.

Yhteenveto

Erinomaisen CV:n laatiminen vaatii huomiota yksityiskohtiin, selkeää organisointia ja keskittymistä ainutlaatuisiin pätevyyksiisi ja taitoihisi. Tässä ovat tämän oppaan keskeiset asiat:

 • Aloita vahvasti: Kirjoita mukaansatempaava johdanto, jossa korostetaan, millaista tehtävää tavoittelet ja miten pääset alalle.
 • Henkilökohtainen profiili: Luo mukaansatempaava CV-profiili, joka tuo esiin erikoistumisesi ja intohimosi.
 • Avaintaidot: Luettele psykologin tehtäväsi kannalta olennaiset kovat ja pehmeät taidot osoittaaksesi asiantuntemuksesi ja ihmissuhdetaitosi.
 • Työkokemus: Kerro merkitykselliset työkokemukset lyhyissä kappaleissa, joita seuraavat mitattavissa olevat saavutukset korostavat vaikuttavuuttasi.
 • Koulutus: Esittele koulutustuloksesi, asiaankuuluvat todistukset ja lisenssit selkeästi ja ytimekkäästi.

Kun olet saanut CV:si valmiiksi, on tärkeää tarkistaa ansioluettelo, varmistaaksesi, että siinä ei ole kirjoitus- tai kielioppivirheitä ja että se vastaa hakemaasi työpaikkaa.

Mitä seuraavaksi? 

Nyt kun olet valmis aloittamaan menestyksekkään ansioluettelon luomisen, ryhdy töihin käyttämällä intuitiivista CV-työkalua, jossa on yli 20 ansioluettelopohjaa ammattimaisilla ulkoasuilla varustettuna. Etkö halua jättää mitään sattuman varaan? Ota yhteyttä ammattimaiseen CV:n kirjoituspalveluumme.

UKK

Miten luetella julkaisut psykologin CV:ssä?

Sisällytä julkaisuille erillinen osio, jossa luetellaan julkaisun nimi, kirjoittajat, julkaisupäivä ja tiedot lehdestä tai konferenssista.

Millainen on psykologin CV:n ulkomuoto?

Noudata vakiomuotoista CV-mallia, joka sisältää henkilötiedot, kuten yhteystiedot (sisältäen puhelinnumeron), henkilökohtaisen profiilin, työhistorian, koulutuksen, taidot, todistukset ja suositukset.

Mitä harrastuksia laitetaan psykologin CV:hen?

Liitä mukaan harrastukset, jotka osoittavat asiaankuuluvia taitoja, kuten vapaaehtoistyö mielenterveysjärjestöille, osallistuminen tutkimusprojekteihin tai mindfulness-harjoitusten harrastaminen.

Saako psykologian harjoittelusta palkkaa?

Joissakin psykologian harjoittelupaikoissa voi saada stipendin tai korvauksen, mutta monet ovat palkattomia tilaisuuksia hankkia arvokasta kokemusta. Lue lisää opiskelijan CV:n kirjoittamisesta.

Miten kirjoittaa psykologin CV Suomessa ilman kokemusta?

Korosta asiaankuuluvia kurssitöitä, vapaaehtoistyötä, harjoittelua ja kaikkia siirrettävissä olevia taitojasi. Käytä ammatillista yhteenvetoa tai henkilökohtaista lausumaa osoittaaksesi intohimosi alaa kohtaan.

Miten ryhtyä psykologiksi itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Jos haluat ryhtyä itsenäiseksi psykologiksi, harkitse tarvittavien lupien hankkimista, asiakaskunnan rakentamista ja vahvan verkkoläsnäolon luomista ammatillisen verkkosivuston tai sosiaalisen median avulla.

Samankaltaiset artikkelit

Yli 112 872 käyttäjää on jo luonut ansioluettelon

CV-työkalumme avulla voit nopeasti ja helposti luoda joukosta erottuvan ja ammattimaisen ansioluettelon 15 minuutissa.

Luo ansioluettelosi

Saat töitä 65 % todennäköisemmin