Rahoitusalan CV:n kirjoittaminen: Vastavalmistuneista kokeneisiin ammattilaisiin

Suomen rahoitusalalla on runsaasti mahdollisuuksia sekä kokeneille ammattilaisille että uran eri vaiheissa oleville henkilöille, kuten vastavalmistuneille tai uranvaihtoa suunnitteleville. Alan sopeutumiskyky, jolle on ominaista etävaihtoehtojen lisääntyvä saatavuus, edistää joustavuutta ja parantaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa.

Olitpa sitten rahoituksen opiskelija, kokenut rahoitusjohtaja, analyytikko tai etätyömahdollisuuksia rahoitusvalmentajana etsivä henkilö, hyvä ansioluettelo on välttämätön. Tässä kattavassa oppaassa annetaan arvokkaita vinkkejä ja esitellään erityisesti rahoitusalan tehtäviin räätälöityjä CV-esimerkkejä, joiden avulla voit kiinnittää potentiaalisten työnantajien huomion ja varmistaa unelmiesi työpaikan.

Rahoitusalan CV-esimerkki

Rahoitusalan CV-esimerkki

Lataa tämä rahoitusalan CV-esimerkki PDF-muodossa

Laura on osoittanut osaamisensa ja urakehityksensä kuuden vuoden aikana. Hän korostaa teknisiä erikoistaitojaan ja täydentävää työkokemustaan tehtävää varten. Tämän rahoitusalan CV-esimerkin ulkoasu on ammattimainen, ja siinä on selkeästi määritellyt osiot. Lauran ammattimainen rahoitusalan CV-malli ja -ulkoasu on räätälöity hänen talousjohtajan uratavoitteidensa mukaisesti.

Mitä rahoituksen CV:hen pitäisi sisällyttää?

Rahoitusalan työpaikan saaminen edellyttää hyvin laadittua, ATS-ystävällistä ansioluetteloa, jossa korostuvat kokemuksesi, pätevyytesi ja taitosi. Kun otetaan huomioon Suomen rahoitusalan työpaikkojen kilpailutilanne ja teknisen asiantuntemuksen kasvava kysyntä, on tärkeää laatia ensiluokkainen CV.

CV:n pakolliset kohdat:

 • Yhteystiedot: Sisällytä sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Henkilökohtainen profiili: Yhteenveto kokemuksestasi ja osaamisestasi.
 • Työkokemus: Käytä bullet pointteja ja toimintaverbejä.
 • Taidot: Osoita sopivuutesi rooliin.
 • Koulutus: Listaa uusin ja olennaisin tutkintosi.
 • Sertifikaatit: Paranna uskottavuuttasi erityisosaamisella.

Varmista, että CV:si sisältää aina tärkeimmät osiot, kuten henkilökohtaisen profiilin, työkokemuksen, koulutuksen, taidot ja todistukset. Tehostaaksesi CV:n vaikuttavuutta voit harkita valinnaisten osioiden sisällyttämistä, joissa esitellään muita saavutuksia, kuten urasi tai koulutuksesi aikana saatuja palkintoja.

Luo ammattimainen CV nyt

1. Miten kirjoittaa täydellinen rahoitusalan CV-profiili

Aloita CV:si mukaansatempaavalla avauslauseella, josta käy ilmi innostuksesi alaa kohtaan ja jossa korostuvat erityiset vahvuutesi. Esittele asiantuntemustasi rahoitusalalla sisällyttämällä siihen asiaankuuluvat tekniset taidot ja alan terminologia. Varmista, että CV-profiiliesimerkkisi kiteyttää kokemuksesi ja uratavoitteesi.

 • Vinkki: Henkilökohtaisen profiilin laatiminen CV:hen edellyttää tiiviyttä, kiinnostavaa sisältöä ja yhdenmukaisuutta työtehtäviesi tavoitteiden kanssa. Näytä sitoutumisesi haluttuun tehtävään sisällyttämällä siihen avainsanoja, jotka vastaavat työnantajan odotuksia. 

Vastavalmistuneen rahoituksen opiskelijan CV-profiilin esimerkki

Vastavalmistunut rahoitusalan opiskelija, jolla on vahva akateeminen tausta ja kiinnostus teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännön rahoitusalan tapauksiin. Hyvin perehtynyt rahoitusanalyyseihin, riskienhallintaan ja sijoitusstrategioihin. Omaa vahvan perustan rahoitusperiaatteista ja ennakoivan lähestymistavan ongelmanratkaisuun.

Rahoituksen opiskelijan CV-profiilin esimerkki

Motivoitunut rahoitusalan opiskelija, jolla on vahva ymmärrys rahoitusperiaatteista ja osaa analysoida tietoja. Taitava käyttämään Exceliä, tekemään rahoitusmalleja ja arvioimaan riskejä. Innokas muuttamaan oppituntien opit käytännön sovelluksiksi reaalimaailman rahoitustapauksissa.

Rahoitusneuvojan CV-profiilin esimerkki

Kokenut ja asiakaslähtöinen rahoitusneuvoja, jolla on yli kolmen vuoden kokemus kattavien rahoitussuunnittelupalvelujen tarjoamisesta. Erikoistunut eläkesuunnitteluun, varallisuudenhallintaan ja riskien arviointiin. Osaa hyödyntää sijoitusanalyysityökaluja räätälöityjen rahoitusratkaisujen laatimisessa ja auttaa asiakkaita saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa.

Talousjohtajan CV-profiilin esimerkki

Pätevä talousjohtaja, jolla on viiden vuoden kokemus monikansallisten organisaatioiden taloussuunnittelusta ja -analyysistä. Hallitsee pääomabudjetoinnin, talousennusteiden laatimisen ja tulojen kasvun edistämisen. On todistetusti optimoinut taloudellista suorituskykyä ja parantanut osakearvoa sekä ohjannut organisaatiota kohti kestävää menestystä ja kannattavaa kasvua.

 • Vinkki: Kun kirjoitat CV:tä rahoitusalan tehtävään vastavalmistuneena tai opiskelijana, jolla on vain vähän kokemusta, keskity korostamaan ansioluettelosi tiivistelmässä koulutushistoriaa, harjoittelupaikkoja, täydentäviä kokemuksia, projekteja tai siirrettäviä taitoja. 

Lisäohjeita saat myöhemmin tässä artikkelissa, kun puhutaan rahoituksen CV:n kirjoittamisesta ilman kokemusta.

2. Parhaat rahoitusalan taidot, jotka kannattaa lisätä CV:hen

CV:n räätälöinti haettavaan työpaikkaan on tärkeää, ja se auttaa osoittamaan työnantajalle olennaiset taitosi. Suosittelemme lisäämään pehmeät taitosi henkilökohtaiseen profiiliisi ja luomaan erillisen osion koville taidoille tai teknisille valmiuksille.

Esimerkiksi rahoitusanalyysissa arvioit taloudellisia tietoja, teet ennusteita ja tarjoat näkemyksiä päätöksenteon tueksi. Siksi vahvat data-analyysi- ja rahoitusmallinnustaidot ovat ratkaisevan tärkeitä tarkkojen tulkintojen ja tehokkaan taloussuunnittelun kannalta, samoin kuin vaatimukset esimerkiksi kustannuslaskijan tehtävissä.

CV:n taidot: Kovat taidot hankitaan muodollisen oppimisen ja erityiskoulutuksen avulla, kun taas pehmeät taidot liittyvät siihen, miten olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja miten hallitset työsi.

Esimerkkejä rahoitusalan kovista taidoista:

 • Rahoitusanalyysi
 • Budjetointi ja ennustaminen
 • Tietojen analysointi
 • Riskienhallinta
 • Taloudellinen mallintaminen
 • Verotus
 • Tilintarkastus
 • Sijoitusten hallinnointi
 • Vaatimustenmukaisuus ja säädökset
 • Yritysten arvonmääritys

Esimerkkejä rahoituksen pehmeistä taidoista:

 • Viestintä
 • Ongelmanratkaisu
 • Analyyttisyys
 • Yksityiskohtaisuus
 • Tiimityö
 • Ajanhallinta
 • Sopeutumiskyky
 • Päätöksenteko
 • Johtajuus
 • Rehellisyys

Esimerkkejä siirrettävistä taidoista rahoitusalan tutkinnon suorittaneen CV:hen:

 • Projektinhallinta
 • Strateginen suunnittelu
 • Esiintymistaidot
 • Neuvotteleminen
 • Asiakassuhteiden hallinta
 • Kriittinen ajattelu
 • Asiakaspalvelu
 • Tutkimus
 • Myynti ja markkinointi
 • Ristiriitojen ratkaiseminen

Esimerkkejä teknisistä taidoista rahoitusalalla:

 • Excelin edistyneet taidot
 • Taloudellisen raportoinnin järjestelmät (esim. SAP, Oracle)
 • Tietojen visualisointityökalut (esim. Tableau, Power BI)
 • Kirjanpito-ohjelmistot (esim. QuickBooks, Xero)
 • Bloomberg-pääte
 • Python-ohjelmointi rahoitusalalla
 • Rahoitusmallinnusohjelmistot (esim. DCF, NPV)
 • Tilastollinen analyysi (esim. SPSS, R)
 • SQL-tietokannan hallinta
 • Ekonometriset ohjelmistot (esim. EViews, Stata)

Lisää vinkkejä löydät artikkelistamme, joka käsittelee CV:hen sisällytettävistä taidoista.

3. Miten työkokemus kirjoitetaan rahoitusalan CV:hen

Monipuoliset kokemukset aina koulutuksesta ja vapaaehtoistyöstä työharjoitteluun tai osa-aikatyöhön vaikuttavat osaltaan henkilön taustaan. Keskeistä CV:ssä on yksinkertaisuuden säilyttäminen ja kronologisen CV-rakenteen noudattaminen.

 • Aloita listaamalla työnimike, yrityksen nimi ja työpäivämäärät.
 • Korosta olennaisia tehtäviä, saavutuksia ja panostusta kussakin tehtävässä.
 • Kuvaile keskeiset vastuualueesi ja saavutuksesi lyhyesti ja painota mitattavissa olevia tuloksia ja erityisiä taloudellisia hankkeita tai tehtäviä, joihin olet osallistunut.

Työkokemusvinkkejä:

 • Luettele sekä tehtävät että saavutukset
 • Aloita lauseet toimintaverbeillä
 • Ole lyhyt ja ytimekäs
 • Käytä numeroita tukemaan väitteitäsi

Tässä osiossa kerrotaan, miten panoksesi vaikutti myönteisesti organisaation taloudelliseen suorituskykyyn, sääntelyn noudattamiseen tai strategiseen päätöksentekoon. Räätälöi kukin työkokemusta koskeva merkintä erityisosaamisaluetta tai -tehtävää varten ja keskity asiantuntemukseesi ja arvoihisi alan ammattilaisena.

Rahoitusalan opiskelijan CV-esimerkki: 

Rahoituksen opiskelija | ICECAPITAL, Helsinki | 2021 nykyinen

Rahoitustiimin avustaminen sekä rahoitustutkimuksen ja -analyysin tekeminen. Taloudellisten raporttien ja esitysten laatiminen sijoitusehdotuksia varten. Excel- ja rahoitusmallinnustaitojen hyödyntäminen markkinasuuntausten analysoimiseksi. Korkean profiilin sijoitusehdotukseen osallistuminen ja vanhempien analyytikoiden vakuuttaminen tietoon perustuvilla oivalluksilla, jotka vaikuttivat lopulliseen sijoituspäätökseen.

 •  Suoritti kattavan rahoitustutkimusprojektin ja sai kiitosta perusteellisesta analyysistä ja oivaltavista suosituksista.
 • Kehitti dynaamisen Excel-talousmallin harjoitteluprojektin aikana ja osoitti kehittyneet tietojenkäsittely- ja visualisointitaidot.

Rahoitusalan vastavalmistuneen CV-esimerkki:

Rahoitusassistentti | Nordic Investment Bank, Helsinki | 2020 2021

Tuki taloushallinnon tiimiä kirjanpidossa, täsmäytyksissä ja tietojen syöttämisessä. Hallinnoi maksettavia ja saatavia ja varmisti tarkat ja oikea-aikaiset maksut. Tuki budjetin valmistelua ja talousraportointiprosesseja. Avusti vuotuisen tilintarkastuksen suorittamisessa toimittamalla tarkat ja hyvin järjestetyt talousasiakirjat.

 • Virtaviivaisti maksettavien tilien käsittelyä ja vähensi maksuviivästyksiä 30 prosentilla.
 • Sai talouspäälliköltä kiitoksen siitä, että hän oli kiinnittänyt erityistä huomiota yksityiskohtiin taloustietojen syöttämisessä.

Lisää vinkkejä ja esimerkkejä löydät artikkelistamme, joka käsittelee työkokemuksen korostamista ansioluettelossa.

4. Rahoitusalan koulutus ja sen mainitseminen CV:ssä

Suomessa koulutusvaatimukset rahoitusalan tehtäviin hakiessa vaihtelevat työstä ja työnantajasta riippuen. Yleensä useimpiin aloituspaikkoihin vaaditaan vähintään kandidaatin tutkinto. Rahoituksen, kirjanpidon, taloustieteen, liiketalouden tai siihen liittyvän alan tutkinto voi auttaa varmistamaan hyvän työpaikan. Muita huomioitavia seikkoja ovat:

Työnantajat saattavat suosia korkeammin koulutettuja hakijoita, joilla on kokemusta erikoistuneemmissa ja ylemmissä tehtävissä, kuten analyytikkojen, investointipankkiirien tai talousjohtajien tehtävissä.

Korkeamman tason tutkintoja ovat esimerkiksi rahoituksen maisterin tutkinto, MBA-tutkinto tai ammattitutkinto, kuten Chartered Financial Analyst (CFA) tai Certified European Financial Analyst (CEFA). Hakemastasi tehtävästä riippuen myös muita erityiskursseja voidaan vaatia.

Katso kirjanpitäjän CV-esimerkistä lisää vinkkejä siitä, miten luetella koulutus ansioluettelossasi.

Esimerkkejä koulutuksesta rahoituksen CV:ssä:

 • Rahoituksen kandidaatti, Aalto yliopisto, 2018
 • Liikkeenjohdon maisteritutkinto, pääaineena Rahoitus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2021
 • Certified European Financial Analyst (CEFA), Helsinki, Elokuu 2022

5. Paranna CV:täsi rahoituksen kursseilla ja todistuksilla

Kun tähtäät tiettyyn työtehtävään, asiaankuuluvien kurssien ja todistusten esittäminen korostaa sitoutumistasi jatkuvaan oppimiseen ja tarjoaa kilpailuetua. Liitä mukaan todistuksen nimi, valmistumispäivä ja todistuksen myöntänyt organisaatio osoittaaksesi uskottavuutta. Jos haluat parantaa taitojasi tai tulla paremmin huomioiduksi, harkitse osallistumista jollekin näistä kursseista erottuaksesi muista hakijoista:

Vinkkejä rahoitusalan tutkinnon suorittaneille CV:n kirjoittamiseen ilman kokemusta

Yhden sivun CV:tä pidetään tyypillisesti sopivana aloitteleville rahoitusalan ammattilaisille tai rahoitusalalta valmistuneille. Koska työkokemusta on vähän, pääpainon pitäisi olla asiaankuuluvien taitojen, koulutustaustan ja mahdollisten harjoittelujaksojen tai projektien esittelyssä, joissa korostuu rahoitusalan osaamisesi.

Esimerkkejä rahoitusalalta valmistuneille tai uraa vaihtaville:

 • Henkilökohtainen profiili: Sisällytä henkilökohtaiseen profiiliisi sopeutumiskyky ja mainitse, että olet hiljattain valmistunut tai aiot vaihtaa uraa.
 • Työkokemus: Sisällytä työharjoittelusta tai osa-aikaisista tehtävistä saadut merkitykselliset kokemukset ja korosta siirrettäviä taitoja.
 • Koulutus: Korosta koulutuksesi merkitystä korostamalla sitä ansioluettelossa ja korostamalla kursseja, projekteja ja merkittäviä saavutuksia.
 • Taidot: Vaikka sinulla ei olisikaan laajoja taitoja, sisällytä kursseilta, yliopistosta tai muilta asiaankuuluvilta aloilta saatuja kokemuksia, jotta voit esitellä kykyjäsi ansioluettelossa.

Keskeiset johtopäätökset

Hyvän rahoitusalan CV:n kirjoittaminen tyhjästä voi olla haastavaa, mutta noudattamalla keskeisiä strategioitamme ja rahoituksen ammattilaisen CV-mallia voit lisätä mahdollisuuksiasi päästä työhaastatteluun. Vaikka sinulla olisi vähän kokemusta, voit löytää muita tapoja korostaa osaamistasi sertifikaattien tai lisäkokemuksen avulla.

Parhaat rahoitusalan CV-vinkit:

 • Räätälöi CV kutakin hakemusta varten vastaamaan työn erityisvaatimuksia.
 • Ilmoita selkeästi koulutustaustasi ja kokemusvuotesi.
 • Varmista, että kirjoitat selkeästi ja ytimekkäästi ja käytät olennaisia avainsanoja.
 • Esittele urasaavutuksiasi tai tuloksiasi ansioluettelossasi.
 • Korosta kovia ja pehmeitä taitoja ja mainitse kaikki työkalut tai teknologiat, jotka hallitset.

Mitä seuraavaksi?

Jos olet kokenut rahoitusalan ammattilainen ja haluat parantaa mahdollisuuksiasi saada työpaikka, ota selvää, miten erottua joukosta CV:llä. Tai jos olet aloittamassa uutta ansioluetteloa, tutustu CV:n kirjoituspalveluumme, joka auttaa sinua säästämään aikaa ja vaivaa.

UKK

Mikä on paras rahoitusalan CV:n yhteenveto?

Paras esimerkki rahoitusalan CV-profiilista tuo lyhyesti esiin asiaankuuluvan kokemuksesi, tekniset taitosi ja tärkeimmät saavutuksesi. Käytä vahvoja toimintaverbejä ja rahoitusalan termejä osoittaaksesi osaamisesi. Räätälöi yhteenvetosi hakemaasi tehtävään sopivaksi, jotta voit tehdä vahvan vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin. Suosittelemme lukemaan työnkuvauksen huolellisesti ja sovittamaan ansioluettelosi tehtävään työnantajan vaatimusten mukaisesti. Korosta tarvittaessa asiantuntemustasi analyysien, budjetoinnin ja riskienhallinnan alalla.

Mikä on paras rahoituksen CV-malli?

Valitse rahoitusalan CV-malli, joka vastaa ammatillista tyyliäsi ja tuo tietosi tehokkaasti esille. Etsi siistejä ja ammattimaisia malleja, jotka korostavat luettavuutta ja järjestelmällisyyttä. Valitse malli, jossa on osiot koulutusta, työkokemusta, taitoja ja saavutuksia varten, jotta rekrytoijien on helppo löytää kriittiset tiedot ansioluettelostasi.

Millaisia erilaisia urapolkuja rahoitusalalla on?

Jos olet kiinnostunut aloittamaan uran tällä alalla, voit tutustua erilaisiin urapolkuihin Suomessa. Tutustu liike-elämän ja rahoituksen tehtäviin, jotka sopivat parhaiten taitoihisi, kokemukseesi ja kiinnostuksen kohteisiisi. Löydät esimerkiksi monia mahdollisuuksia yritysympäristöstä, investointipankkitoiminnasta, rahoitusanalyysistä ja valmistuneiden assistenttien tehtävistä, jotka sopivat kaikille tasoille. Lue lisää rahoituspalveluissa työskentelyn eduista ja siitä, miten mahdollinen työtehtäväsi voi edistää Suomen taloutta.

Mitä kirjoittaa rahoitusalan CV:hen?

CV:n kirjoittaminen on erilaisiin työtehtäviin on johdonmukainen prosessi, mutta on tärkeää muokata se tehtäväkohtaisesti ja toimialoittain. Vaikka rahoitusalan CV:n tavoite voi vaihdella, menestyksekkään CV:n laatiminen esimerkiksi rahoitusjohtajan, talousjohtajan, talouspäällikön tai talousvastaavan tehtäviin edellyttää keskeisten osioiden sisällyttämistä. Varmista, että ansioluettelosi sisältää rahoitusalan pätevyydet, asiaankuuluvan kokemuksen, tärkeimmät saavutukset ja tekniset taidot. Käytä vaikuttavaa kieltä ja määritä saavutukset, jotta voit tuoda esiin arvosi mahdollisille työnantajille.

Jos olet vastavalmistunut ja etsit harjoittelupaikkaa tai osa-aikatyötä, voit myös harkita suosittelijoiden sisällyttämistä ansioluetteloosi, jotta saat lisää uskottavuutta ja ammattimaisuutta.

Samankaltaiset artikkelit

Yli 112 872 käyttäjää on jo luonut ansioluettelon

CV-työkalumme avulla voit nopeasti ja helposti luoda joukosta erottuvan ja ammattimaisen ansioluettelon 15 minuutissa.

Luo ansioluettelosi

Saat töitä 65 % todennäköisemmin