Miten kirjoittaa hammaslääkärin CV: Vaiheittainen opas esimerkeillä ja vinkeillä

Dynaaminen hammaslääketieteen ala tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia. Tässä kattavassa oppaassa autamme sinua laatimaan ainutlaatuisen hammaslääkärin CV:n, joka on räätälöity alan standardien mukaisesti. Valotamme myös mahdollisia urapolkuja opiskelijan ja tutkinnon suorittaneen tehtävistä vakituisiin tehtäviin. Juuri alalle siirtyville ammattilaisille esittelemme myös muita hammaslääketieteen urapolkuja, joiden kautta voit valmistua ammattitaitoiseksi hammashoitajaksi, -terapeutiksi tai -hygienistiksi. 

Suomen hammaslääketieteellisen kentän kehittyessä uratavoitteidesi saavuttaminen edellyttää hyvin laadittua modernia CV:tä, joka kiteyttää asiantuntemuksesi, toiveesi ja sitoutumisesi. Ennen kuin aloitamme, sinun on tunnettava hakemusten seurantajärjestelmät (ATS). Ammattimaisen ATS-ystävällisen mallin valitseminen on tärkeää, jotta rekrytoijat huomaavat sinut, sillä tällä ohjelmistolla on keskeinen rooli CV:n skannaamisessa ja lukemisessa. Se lisää mahdollisuuksiasi päästä haastatteluun ja saada unelmiesi tehtävä.

Vaikka sinulla ei olisi ollenkaan tai vain vähän työkokemusta, voit osoittaa mahdollisille työnantajille kliinistä huippuosaamista, potilashoitotaitoja ja uratavoitteita. Ammattimaisen CV:n kirjoittaminen ja sopivan urapolun löytäminen, joka vastaa tulevaisuudennäkymiäsi, on helpommin saavutettavissa asianmukaisen opastuksen avulla.

Luo ammattimainen CV nyt

Hammaslääkärin CV-esimerkki

Hammaslääkärin CV-esimerkki

Lataa tämä hammaslääkärin CV-esimerkki PDF-muodossa

Tässä CV-esimerkissä Aleksanteri esittelee kahdeksan vuoden kokemuksensa ja osaamisensa hammashoitotoimenpiteistä. Aleksanterin vahvassa profiilin yhteenvedossa korostuvat potilaskoulutus ja ennaltaehkäisevän hoidon erikoisalat. Keskeiset osiot, kuten jäsenyydet ja lisenssit, osoittavat hänen ammatillisen taustansa. Tämä hammaslääkärin tehtävään tarkoitettu CV-malli esittelee tehokkaasti hänen vaikuttavia teknisiä kykyjään ja saavutuksiaan alan standardien mukaista ulkoasua käyttäen.

CV:n kirjoittaminen: Mistä aloittaa?

Hammaslääketieteellinen ala on erittäin tuottoisa mutta myös erittäin kilpailtu. Hammaslääkärin ammattiin harjoittelijoina tai ilman työkokemusta tuleville henkilöille voi olla hyötyä ansioluettelon laatimisesta. Tässä kattavassa asiakirjassa hahmotellaan koko ammatillinen urasi. Tämän jälkeen työpaikkakohtaisen CV:n laatiminen on helpompaa, nopeampaa ja paremmin uratavoitteisiin kohdennettua.

Mitä hammaslääkärin CV:hen tulee sisällyttää?

Tehokkaan hammaslääkärin CV:n laatimiseen kuuluu keskeisten osioiden jäsentäminen. CV:n tulisi olla kattava esitys ammatillisesta polustasi.

CV:n avainosiot:

 • Aloita henkilökohtaisista tiedoistasi ja varmista, että yhteystietosi ovat oikein
 • Tämän jälkeen seuraa hyvin laadittu henkilökohtainen profiili, joka on yhteenveto osaamisestasi, uratavoitteistasi ja tärkeimmistä ominaisuuksistasi
 • Mainitse myös asiaankuuluvat tutkinnot, lisenssit ja työkokemus
 • Jäsenyydet ja suositukset

Tee CV:stäsi loistava henkilökohtaisella profiililla

Korosta ansioluetteloasi vaikuttavalla henkilökohtaisella profiililla, joka kertoo omistautumisestasi poikkeuksellisen hyvän hammashoidon tarjoamiseen potilaille. Tämä osio tarjoaa katsauksen taitoihisi ja auttaa rekrytoijia ymmärtämään potentiaalisen työpanoksesi.

Kun sinulla on vahva perusta diagnoosien, hoitojen ja potilassuhteiden osalta, keskity tarjoamaan optimaalista suun terveydenhoitoa ja luomaan säteileviä hymyjä. Esittelyssäsi tulisi korostaa teknistä asiantuntemustasi, ammattitaitoasi ja ihmiskeskeisiä pehmeitä taitojasi.

 • Vinkki: Henkilökohtainen profiilisi on ensivaikutelmasi mahdollisille työnantajille, mutta pidä se lyhyenä. Suosittelemme, että tämä osio on enintään 60 sanaa. 

Hammashoitajan CV-profiilin esimerkki

Omistautunut hammashoitaja, jolla on aito intohimo potilaiden hoitoon ja vahva perusta hammaslääkäreiden avustamisessa toimenpiteiden aikana. Osaa pitää yllä steriloitua ympäristöä ja hoitaa tehokkaasti hallinnollisia tehtäviä. Haluaa työskennellä poikkeuksellisia organisointitaitoja ja potilaskeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen menestyvässä hammaslääketieteellisessä tiimissä.

Hammaslääkärin CV-profiilin esimerkki

Kokenut hammaslääkäri, jolla on kolmen vuoden kokemus laadukkaasta suun terveydenhuollosta. Taitava diagnosoimaan ja hoitamaan hammaslääkäreiden huipputekniikoita käyttäen. Sitoutunut huolehtimaan potilaiden viihtyvyydestä ja rakentamaan pitkäaikaisia suhteita. Tavoitteena soveltaa asiantuntemusta dynaamisessa hammaslääkärivastaanotossa ja edetä johtavaan asemaan.

Hammashygienistin CV-profiilin esimerkki

Kokenut hammashygienisti, jolla on yli viiden vuoden kattava asiantuntemus suun terveydestä ja hygieniakäytännöistä. Kouluttaa ahkerasti potilaita ennaltaehkäisevästä hoidosta ja suorittaa taitavasti perusteellisia puhdistuksia. Motivoitunut edistämään taitojaan hampaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja potilaiden hymyjen kohentamiseksi.

Vastavalmistuneen hammaslääkäriopiskelijan CV-profiilin esimerkki

Juuri hammaslääketieteellisestä valmistunut henkilö, jolla on vahva akateeminen perusta ja halu menestyä kliinisessä työssä. Perehtynyt uusimpiin hammaslääketieteellisiin tekniikoihin ja teknologioihin. Haluaa yhdistää teoreettisen tiedon ja käytännön kokemuksen tarjotakseen poikkeuksellista potilashoitoa ja osallistuakseen menestyvään hammaslääketieteelliseen tiimiin.

Jos haluat lisää inspiraatiota siitä, miten saat CV:n henkilökohtaisen profiilin erottumaan muista, lue artikkelimme.

Luo ammattimainen CV nyt

Paranna hammaslääkärin CV:täsi avaintaidoilla

Jotta voisit erottua hammaslääketieteen kilpaillulla alalla, CV:ssäsi on korostettava sekä kovien että pehmeiden taitojen yhdistelmää. Näiden taitojen tulisi sisältää teknistä asiantuntemusta ja ihmissuhdeominaisuuksia, sillä tehokas potilasviestintä on ensiarvoisen tärkeää. Rekrytoijat etsivät monipuolisia ehdokkaita, jotka osoittavat kliinistä osaamista ja poikkeuksellista potilashoitoa.

Jos oletetaan, että haet aloitustason tehtävää, harkitse taitopohjaisen CV:n kirjoittamista, jossa korostetaan siirrettävissä olevia taitoja ja saavutuksia muista työkokemuksista.

Välttämättömät taidot:

 • Hammaslääketieteellisten laitteiden huolto ja sterilointiprotokollat
 • Infektioiden torjunta ja ristikontaminaation ehkäisy
 • Sairauskertomusten hallinta ja digitaalinen dokumentointi
 • Anestesian antaminen ja kivunhoito
 • Suuhygieniakäytäntöjä ja ennaltaehkäisevää hoitoa koskeva potilaskoulutus
 • Hammaslääketieteellisten materiaalien ja niiden käyttökohteiden tuntemus
 • Diagnostiset taidot suun terveyteen liittyvien ongelmien tunnistamiseksi
 • Radiologian turvallisuus ja säteilysuojelu
 • Avustaminen ja hoidon koordinointi
 • Hammaslääketieteellisten ohjelmistojen hallinta aikataulutusta ja laskutusta varten

Pehmeät taidot:

 • Tehokas viestintä potilaiden ja kollegoiden kanssa
 • Empatia ja potilaskeskeinen hoito
 • Ongelmanratkaisu
 • Kriittinen ajattelu
 • Yksityiskohtaisuus ja tarkkuus
 • Tiimityö ja yhteistyö

Kovat taidot:

 • Hammaslääketieteellinen radiografia
 • Kuvantamisen tulkinta
 • Korjaavan hammaslääketieteen tekniikka
 • Suukirurgiset toimenpiteet
 • Parodontologinen terapia ja hoito
 • Hammasproteesien valmistus

Miten työkokemus kirjoitetaan CV:hen?

Työkokemuksen esittäminen on ratkaisevan tärkeää kykyjesi ja saavutustesi osoittamisessa. Alalla on monipuolisia urapolkuja, erityisesti niille, jotka siirtyvät opiskelijan tai korkeakoulututkinnon suorittaneen tehtävästä täysin koulutetuksi hammashoitajaksi.

Vaihtoehtoisesti, jos opiskelet parhaillaan, voit harkita harjoittelua, osa-aikatyötä tai vapaaehtoistyötä, jotka liittyvät asiakaskohtaamisiin ja edellyttävät vahvoja viestintätaitoja, kuten vastaanottovirkailijan ja asiakaspalvelun tehtävät.

Lisätyökokemus auttaa sinua hankkimaan käytännön taitoja ja tietoja, jotka ovat välttämättömiä hammaslääketieteellisen CV:n hiomisessa ja uusien mahdollisuuksien löytämisessä. Jos haluat työskennellä muissa tehtävissä, joihin liittyy samankaltaisia tehtäviä, voit myös lukea Suomen CV-oppaita farmaseutin ja sairaanhoitajan ammateista.

Hammaslääkäriteknikon CV:n työkokemusesimerkki:

Hammaslaboratorioteknikko | Viphammas, Espoo | 2017 – Nykyinen

Hammasproteesien valmistaminen ja muokkaaminen eritelmien mukaan, mukaan lukien kruunut, sillat ja hammasproteesit. Tiivis yhteistyö hammaslääkäreiden ja hammaslääketieteen asiantuntijoiden kanssa optimaalisen lopputuloksen varmistamiseksi. Kehittyneiden CAD/CAM-ohjelmistojen ja -laitteiden käyttäminen tarkkaa suunnittelua ja valmistusta varten.

 • Toteutti virtaviivaistetun työnkulun, joka lyhensi tuotantoaikaa 20 %.
 • Sai tunnustusta korkealaatuisten hammasproteesien jatkuvasta tuottamisesta. 
 • Osallistui poikkitieteelliseen koulutukseen, mikä lisäsi uusien materiaalien ja tekniikoiden osaamista.

Hammaslääketieteellisen avustajan CV:n työkokemusesimerkki:

Hammaslääkäriassistentti | Oral Hammaslääkärit, Helsinki | 2019 – Nykyinen

Kollegoiden avustaminen toimenpiteiden aikana, hoitohuoneiden valmistelu ja potilaiden viihtyvyyden varmistaminen. Potilastietojen hallinta, instrumenttien sterilointi ja potilaiden kouluttaminen suuhygieniakäytännöistä. Kliinisen toiminnan sujuvuuden edistäminen, mukaan lukien ajanvaraus ja varastonhallinta.

 • Otti käyttöön digitaalisen kirjaamisen, mikä paransi saavutettavuutta ja tehokkuutta 30 %. 
 • Sai kiitosta siitä, että tarjosi myötätuntoista hoitoa ahdistuneille potilaille, mikä lisäsi potilastyytyväisyyttä. 
 • Teki yhteistyötä hygienistien ja vastaanottohenkilökunnan kanssa potilaskokemuksen parantamiseksi.

Hammaslääkärin vastaanottopäällikön CV:n työkokemusesimerkki:

Hammashoitolan johtaja | Hammaslääkäriasema Freda, Helsinki | 2015 – Nykyinen

Päivittäisten toimintojen valvonta, mukaan lukien henkilöstöhallinto, aikataulutus ja taloushallinto. Strategisten aloitteiden toteuttaminen potilasvirran optimoimiseksi, asiakaspalvelun parantamiseksi ja tulojen lisäämiseksi. Varmistaa sääntelynormien noudattamisen ja ylläpitää turvallista ja viihtyisää ympäristöä.

 • Otti käyttöön suorituskykymittareita, joiden ansiosta potilaiden odotusajat paranivat 15 %.
 • Virtaviivaisti laskutus- ja vakuutusprosesseja, mikä vähensi korvaushakemusten hylkäämistä 25 %.
 • Johti asiakaspalvelua ja hoidon koordinointia koskevia tiimikoulutustilaisuuksia.

Hammasterapeutin CV:n työkokemusesimerkki:

Hammasterapeutti | Terveystalo, Helsinki | 2018 – Nykyinen

Ennaltaehkäisevien ja terapeuttisten hammashoitojen suorittaminen, mukaan lukien puhdistukset, fluorikäsittelyt ja tiivisteet. Yhteistyö kollegoiden ja hygienistien kanssa kattavien hoitosuunnitelmien laatimiseksi. Potilaiden kouluttaminen suuhygieniakäytännöistä ja ennaltaehkäisevän hoidon edistäminen.

 • Aloitti potilaskoulutuskampanjan, jonka ansiosta suuhygienian noudattaminen lisääntyi 40 %. 
 • Sai kiitosta poikkeuksellisesta suhteiden luomisesta lapsipotilaiden kanssa.
 • Avusti yksilöllisten hoitosuunnitelmien laatimisessa ja paransi näin potilaiden hoitotuloksia.

Jos olet vielä epävarma siitä, mitä kirjoittaa työkokemuksesta CV:hen, tutustu tätä aihetta käsittelevään artikkeliimme.

Korosta koulutustasi

Hammaslääkärin CV:n koulutusosio antaa ratkaisevan tärkeää tietoa pätevyydestäsi ja asiantuntemuksestasi. Hammaslääketieteen alalla on monenlaisia oppimismahdollisuuksia ja urapolkuja käytännön työharjoittelusta korkeakouluissa aina yliopistoissa suoritettaviin opintoihin. Kilpailu hammaslääketieteelliseen kouluun pääsystä on kovaa, ja koulutuksella on keskeinen rooli tässä ammatissa.

Toimiaksesi hammaslääkärinä, sinun täytyy suorittaa hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto, joka sisältää myös runsaasti käytännön harjoittelua. Kouluttautuaksesi tähän ammattiin sinun tulee suorittaa 5,5-vuotinen hammaslääketieteen lisensiaatin koulutus, jota seuraa muutaman vuoden työskentelyn jälkeen mahdollinen jatkokoulutus ja erikoistuminen. Tutkintoon haetaan yhteishaun kautta pääsykokeella. Voit oppia lisää pääsykokeista ja pääsyvaatimuksista Suomen hammaslääketieteellisten tiedekuntien verkkosivuilta.

Ammatilliset jatkokoulutusmahdollisuudet Suomessa:

 • Kliininen hammashoito
 • Hammaslääketieteellinen diagnostiikka
 • Hampaiston oikomishoito
 • Terveydenhuolto
 • Suu- ja leukakirurgia

Suomessa hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusta tarjoavat:

 • Helsingin yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Oulun yliopisto

Esimerkki tutkinnon merkitsemisestä CV:hen:

 • Hammaslääketieteen lisensiaatti | Turun yliopisto | 2024

Muita saavutuksia hammaslääkärin CV:ssäsi

CV:ssä voit myös esitellä saavutuksiasi muodollisen koulutuksesi ja työkokemuksesi lisäksi. Esimerkiksi osallistuminen opiskeluaikana ulkomailla toteutettavaan hammaslääketieteelliseen avustusohjelmaan osoittaa sitoutumisesi yhteiskuntapalveluun ja kulttuurien ymmärtämiseen.

Osallistuminen hammaslääketieteen kongresseihin ja verkostoitumistapahtumiin, kuten Hammaslääkäripäiviin kertoo aktiivisuudestasi ja mielenkiinnostasi omaa alaasi kohtaan. Hammaslääkäripäivät ovat Suomen suurin hammaslääketieteen kongressi- ja näyttelytapahtuma, joten osallistuminen on myös hyvä tapa verkostoitua muihin alan ammattilaisiin.

Jos olet julkaissut artikkeleita hammaslääketieteellisissä lehdissä joko opiskelijana tai korkeammassa roolissa, se kertoo asiantuntemuksestasi ja halustasi jakaa tietoa kollegoiden kanssa. Nämä tunnustukset ovat osoitus sitoutumisestasi jatkuvaan oppimiseen ja kasvuun hammaslääketieteen alalla ja osoittavat, että olet sitoutunut pysymään ajan tasalla uusimmista saavutuksista ja antamaan panoksesi laajemmalle hammaslääketieteelliselle yhteisölle.

 • Vinkki: Jos opiskelet tai tähtäät tohtorikoulutukseen, verkostoituminen ammattilaisten kanssa tapahtumissa voi parantaa työhakemuksiasi merkittävästi ja tehdä vaikutuksen haastatteluissa.

Lisää vinkkejä ja esimerkkejä uran saavutusten lisäämisestä löydät artikkelistamme, joka käsittelee saavutusten lisäämistä ansioluetteloon.

Luo ammattimainen CV nyt

Tärkeimmät johtopäätökset

CV:n laatiminen edellyttää teknisen asiantuntemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien tasapainottamista. Olit sitten vastavalmistunut tai jo kokenut ammattilainen, näytämme sinulle, miten voit menestyä tässä ammatissa eri urapolkujen ja koulutusmahdollisuuksien avulla sekä miten voit valmistautua menestykseen hyvän CV:n avulla.

Kertauksena:

Räätälöimällä CV:si haluamaasi tehtävään, korostamalla olennaisia taitojasi ja esittelemällä koulutustasi ja saavutuksiasi voit kirjoittaa hyvän ansioluettelon, joka herättää kiinnostusta potentiaalisissa työnantajissa ja korostaa omistautumistasi hammaslääkärin ammatille.

Mitä seuraavaksi?

Tutustu kokoelmaamme hammaslääketieteen alalle räätälöityjä ammatillisia esimerkkejä ja CV-malleja, jotka ulottuvat perustason tehtävistä kokeneisiin hammaslääketieteen ammattilaisiin. Olemme suunnitelleet intuitiivisen CV:n rakennuspalvelun, jossa voit valita, mukauttaa ja ladata muokattavia CV-malleja uratavoitteidesi mukaisesti. Vaihtoehtoisesti urablogimme tarjoaa korvaamattomia näkemyksiä ja ohjeita, jotka sopivat erinomaisesti unelmatyötä etsiville.

UKK

Tarvitsenko tutkinnon toimiakseni hammaslääkärinä Suomessa?

Kyllä. Suomessa hammaslääkärillä tulee olla hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto. Ilman tutkintoa et voi harjoittaa hammaslääkärin työtä.

Millainen on tyypillinen hammaslääkärin CV:n muoto Suomessa?

Tyypillinen suomalainen CV-malli sisältää henkilötiedot, tiiviin henkilökohtaisen profiilin, kattavan luettelon olennaisista taidoista, sekä yksityiskohtaisen työkokemusta käsittelevän osion, jossa esitellään hammaslääkärin tehtävät, koulutustausta ja mahdolliset muut saavutukset. Varmista, että noudatat siistiä ja ammattimaista ulkoasua ja käytät bullet pointteja korostamaan olennaisia tietoja tehokkaasti.

Voinko työskennellä sairaalassa hammaslääkärinä?

Kyllä, pätevänä hammaslääkärinä voit työskennellä erilaisissa ympäristöissä, myös sairaaloissa. Monet ammatinharjoittajat haluavat työskennellä sairaaloiden hammashoito-osastoilla, joissa he voivat antaa erikoishammashoitoa potilaille, joilla on monimutkaisia lääketieteellisiä tarpeita. Näissä tehtävissä tehdään usein yhteistyötä lääketieteellisten tiimien kanssa ja hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat laajempia hammaslääketieteellisiä toimenpiteitä.

Kuinka paljon hammaslääkärinä voi tienata?

Hammaslääkärien palkat Suomessa voivat vaihdella kokemuksen, sijainnin ja työpaikan tyypin mukaan. Hammaslääkärien keskipalkka on Suomessa julkisella sektorilla reilu 6 000 € kuukaudessa. Kokemuksen ja erikoistumisen myötä ansiot voivat nousta merkittävästi, ja kokeneet hammaslääkärit voivat ansaita jopa kuusinumeroisia summia vuositasolla.

Miten kirjoittaa hammaslääkärin CV ilman kokemusta?

Jos olet vastavalmistunut tai sinulla on vain vähän työkokemusta, korosta koulutustasi, kliinisiä harjoittelujaksojasi ja opintojen aikana hankkimiasi asiaankuuluvia taitoja. Korosta sitoutumistasi jatkuvaan oppimiseen esittelemällä asiaankuuluvia hankkeita tai tutkimuksia ja sisällyttämällä mukaan vapaaehtois- tai harjoittelukokemukset. Käytä siirrettävissä olevia taitoja, kuten viestintää ja yksityiskohtien huomioimista, osoittaaksesi sopivuutesi tehtävään vähäisestä työkokemuksesta huolimatta.

Samankaltaiset artikkelit

Yli 112 872 käyttäjää on jo luonut ansioluettelon

CV-työkalumme avulla voit nopeasti ja helposti luoda joukosta erottuvan ja ammattimaisen ansioluettelon 15 minuutissa.

Luo ansioluettelosi

Saat töitä 65 % todennäköisemmin